Tag Archives: สังคม

วันที่ 1 ธ.ค. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ ไทยถลอก (ปอกเปิก)

วันที่ 1 ธ.ค. 2558 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือบริจาคที่น่าสนใจเรื่อง “ไทยถลอก (ปอกเปิก)

ไทยถลอก (ปอกเปิก)สาระสังเขป : ไทยถลอก (ปอกเปิก) เป็นหนังสือคัดสรรผลงานการ์ตูนล้อการเมือง เสียดสีสังคม จากคอลัมน์ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ระหว่างปี 2554-2557 Continue reading วันที่ 1 ธ.ค. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ ไทยถลอก (ปอกเปิก)

วันที่ 18 ก.พ. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ India งดงาม ไร้กาลเวลา: India timeless splendor

India งดงาม ไร้กาลเวลา: India timeless splendorวันที่ 18 ก.พ. 2558 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือบริจาคที่น่าสนใจ จำนวน 1 เล่ม

ชื่อหนังสือ : India งดงาม ไร้กาลเวลา: India timeless splendor

ชื่อผู้แต่ง : บรรณาธิการ, มณีชา ดูเบ Continue reading วันที่ 18 ก.พ. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ India งดงาม ไร้กาลเวลา: India timeless splendor