เดือนสิงหาคม 2556 มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้

เดือนสิงหาคม 2556 มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้งานบริจาคและแลกเปลี่ยนทรัพยากรห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ (Recycle Paper For Trees) เพื่อจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดย ในเดือนสิงหาคม 2556 ได้ทำการมอบหนังสือให้โครงการกระดาษเพื่อต้นไม้ เป็นจำนวน 320 เล่ม