พลอยถูกโฉลก
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
พลอยถูกโฉลก ในทางวิทยาศาสตร์นั้นอัญมณีหรือพลอยประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ทางฟิสิกส์และเคมี แต่ในความเชื่อของศาสตร์สาขาอื่น ซึ่งบางครั้งไม่สามารถจะนำกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาตร์มาหักล้างได้ เนื่องจากว่ามนุษย์เป็นผู้กำหนดคุณค่า อ่านต่อ >>