กรมหลวงชุมพรฯ
บุคคลสำคัญของไทย
พระราชประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาโหมด ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๒๓ ทรงพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ อ่านต่อ >>