ที่คั่นหนังสือ

หนังสือ และ ที่คั่นหนังสือ
ที่คั่นหนังสือ
ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี เป็นสาเหตุให้หนังสือมีความสำคัญน้อยลงไปเรื่อยๆ ความรู้ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลรวมทั้งข่าวสาร จะถูกบันทึกและเผยแพร่ในลักษณะอื่นที่ไม่ใช่กระดาษ เพราะกระดาษมีข้อจำกัดหลายประการเช่น กระดาษเสื่อมสภาพเร็ว
อ่านต่อ >>