หนองจอก…แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในกรุงเทพฯ

ภาพหมู่บ้านลำไทร
ภาพหมู่บ้านลำไทร

หนองจอกชื่อนี้อาจยังไม่คุ้นหูสำหรับใครหลายคน ชื่อ หนองจอก คาดว่าเดิมทีมีหนองน้ำและดอกจอกอยู่มาก ถูกจัดตั้งเป็นอำเภอหนองจอกขึ้นกับเมืองมีนบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2440 สมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้จัดตั้งเป็นเขตหนองจอกสังกัดกรุงเทพฯ กล่าวกันว่า ชาวมุสลิม เป็นคนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน อพยพมาจากภาคใต้ อาชีพส่วนใหญ่ คือ เกษตกร ในปัจจุบันประชากรในเขตหนองจอกเพิ่มมากขึ้น แต่ยังยึดหลักทำเกษตรกรรมตามบรรพบุรุษ โดยได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชานเมืองกรุงเทพฯ อยู่ในชุมชน ” แผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา ” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ” ลำไทรฟาร์ม ” ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก คนในชุมชนเป็นชาวมุสลิม มีอาจารย์สมชาย สมานตระกูล เป็นผู้ก่อตั้งชุมชนและวิทยากรให้ความรู้การทำเศรษฐกิจพอพียง พื้นที่แหล่งการเรียนรู้แบ่งส่วนตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ปลูกข้าว 30 : เลี้ยงสัตว์ 30 : ปลูกผักและผลไม้ 30 : ที่อยู่อาศัย 10 แบ่งเป็นส่วนๆ ให้เข้าชมและเรียนรู้

ภาพบัวกระด้ง นาข้าว ถ่ายโดย: วารุณี เฟื่องฟู
ภาพบัวกระด้ง นาข้าว ถ่ายโดย: วารุณี เฟื่องฟู
ภาพนกแก้วลินเนต หงส์ขาวคอดำ สัตว์เศรษฐกิจ ถ่ายโดย: วารุณี เฟื่องฟู
ภาพนกแก้วลินเนต หงส์ขาวคอดำ สัตว์เศรษฐกิจ ถ่ายโดย: วารุณี เฟื่องฟู

ส่วนแรกจะเป็นการเรียนรู้พื้นที่ไร่นาส่วนผสม การปลูกข้าวไรเบอรี่ ส่วนต่อไปเป็นที่อยู่สัตว์สวยงามและสัตว์เพื่อยังชีพ สร้างเล้าสัตว์ไว้บนบ่อเลี้ยงปลาเพื่อให้มูลสัตว์เป็นอาหารและลดกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ เป็นการสร้างระบบที่หมุนเวียนพึ่งพาอาศัยกัน แหล่งเรียนรู้นี้ ได้เลี้ยงหงส์เป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน  ที่นี้ถือเป็นฟาร์มหงส์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย ในส่วนต่อมาเป็นส่วนของฐาน บ้านกับต้นไม้ มีทั้งต้นสักทอง ต้นตะเคียน หวายแดง จุดเด่นอีกอย่างของที่นี้ คือ “โฮมสเตย์” สำหรับผู้ที่อยากสัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์เหมือนอยู่ต่างจังหวัด ราคาที่พักก็ไม่แพง มีจักรยานให้ปั่นชมตามพื้นที่ต่างๆ ค่าเช่าเพียง 20 บาท

ภาพหงส์ดำสัตว์เศรษฐกิจ ถ่ายโดย: วารุณี เฟื่องฟู
ภาพหงส์ดำสัตว์เศรษฐกิจ ถ่ายโดย: วารุณี เฟื่องฟู
ภาพบ้านกับต้นไม้ ถ่ายโดย: วารุณี เฟื่องฟู
ภาพบ้านกับต้นไม้ ถ่ายโดย: วารุณี เฟื่องฟู
ภาพโฮมสเตย์: http://pantip.com/topic/33695473 ถ่ายโดย: อะไรก็ดีไปหมด
ภาพโฮมสเตย์: http://pantip.com/topic/33695473
ถ่ายโดย: อะไรก็ดีไปหมด

หากท่านสนใจการดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริ หรือ เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง “แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขตหนอกจอก” ถือเป็นตัวเลือกที่สำคัญเพราะจะทำให้ท่านได้รู้ว่า การใช้ชีวิตตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถทำได้จริง โดยคนในชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา ได้ปฎิบัติให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ พอกิน พอใช้ ซึ่งท่านสามารถมาสัมผัสได้ด้วยตนเอง โดยติดต่อ อาจารย์สมชาย สมานตระกูล เบอร์โทร : 092-252-2387  หรือสามารถเดินทางไปที่ ลำไทรฟาร์ม ที่นี้ยินดีต้อนรับทุกท่านบรรณานุกรม

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว. (2554). หน้งสือบางกอก บอกเล่า (เรื่อง). นนทบุรี:สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร.

ลำไทรฟาร์ม Lamsaifarm2010.  (2553). เศรษฐกิจพอเพียง ลำไทรฟาร์ม. ค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559. จาก ttps://sites.google.com/site/lamsaifarm2010/happy-farm

ภาพประกอบ

Pantip. (2558). ภาพโฮมสเตย์. จาก  http://pantip.com/topic/33695473

วารุณี เฟื่องฟู. (2559, กันยายน 17). ภาพที่นี้กรุงเทพฯ, ภาพบัวกระด้ง, ภาพนาข้าว, ภาพหงส์ดำสัตว์เศรษฐกิจ, ภาพนกแก้วลินเนต, ภาพหงส์ขาวคอดำและภาพบ้านกับต้นไม้

เรียบเรียงโดย วารุณี เฟื่องฟู นักศึกษาฝึกงาน ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาคการศึกษาที่ 1/2559