อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

ป้ายอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ที่มา: http://park.dnp.go.th/dnp/scenicpic/ 1013101300343scene240809_123225.jpg

ตั้งอยู่ในจังหวัดสตูล แต่เดิมเกาะแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานกักกันนักโทษ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2517? ได้ประกาศจัดตั้งเป็น? “อุทยานแห่งชาติตะรุเตา” เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 8 และเป็นอุทยานทางทะเลแห่งแรก และใหญ่ที่สุดของประเทศไทย องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้อุทยานแห่งนี้เป็น “มรดกแห่งอาเซียน” (ASEAN Heritage Parks and Reserves) อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบมะละกา ในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ห่างจากตัวจังหวัด 40 กิโลเมตร และห่างจากเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซียประมาณ? 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด? 1,490? ตารางกิโลเมตร มีเกาะที่สำคัญ 2 เกาะคือ เกาะตะรุเตา กับหมู่เกาะอาดัง-ราวี

สถานที่ท่องเที่ยวที่เด่นๆ ดังนี้

 1. เกาะตะรุเตาเป็นเกาะใหญ่ มีอ่าวต่างๆ หลายอ่าว เช่น อ่าวพันเตมะละกา อ่าวตะโละอุดัง อ่าวสน อ่าวตะโละวาว นอกจากจะมีธรรมชาติที่สวยงามแล้ว เกาะนี้ยังได้ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับนิคมฝึกอาชีพหรือทัณฑสถาน นักโทษเด็ดขาด นักโทษกักกันอีกด้วย

  ชายหาดหน้าอุทยาน
  ชายหาดหน้าอุทยาน ถ่ายภาพโดย สราลี สงค์จำเริญ
 2. กาะหินงามเป็นเกาะที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ เพราะเป็นเกาะที่มีแต่หินกองสุมเป็นหาด เต็มไปด้วยก้อนหินสีดำ กลมเกลี้ยง เนื่องจากถูกขัดด้วยแรงคลื่น เมื่อถูกน้ำจะมีประกายวาววับเป็นมันสวยงาม

  เกาะหินงาน ที่มา : http://park.dnp.go.th/dnp/ptascene/1013scene270309_122644.jpg
 3. เกาะไข่เป็นแหล่งที่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ตามธรรมชาติ มีหาดทรายขาวสะอาด สัญลักษณ์ของเกาะไข่แห่งนี้คือ ซุ้มประตูหินที่ทอดโค้งจากผืนทรายลงผืนน้ำ

  ซุ้มประตูหินถ่ายภาพโดย สราลี สงค์จำเริญ
 4. เกาะหลีเป๊ะ เป็นหนึ่งในจำนวนหลายๆ เกาะของอุทยานแห่งชาติ เกาะนี้แต่เดิมเป็นที่อยู่ของชุมชนชาวเล ปัจจุบันเกาะได้ถูกพัฒนาเป็นแหล่งรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอุทยานแห่งชาติตะรุเตา? มีทั้งรีสอร์ท โรงแรม เกทเฮาส์ และถนนคนเดิน เกาะหลี-เป๊ะ ประกอบไปด้วย 2 หาดหลักๆ คือ หาดชาวเล เป็นหาดที่ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเรือนชาวเล มีที่พักบ้างประปราย ส่วนหาดพัทยา เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีที่พัก และร้านอาหาร จำนวนมากให้บริการ? จุดเด่นของเกาะนี้คือ หาดทรายที่ขาวสะอาดและละเอียดราวกับแป้ง
  เกาะหลีเป๊ะ ยามเช้า ถ่ายภาพโดย สราลี สงคำจำเริญ

  ปะการังอ่อนเจ็ดสี ร่องน้ำจาบัง ที่มา: http://park.dnp.go.th/dnp/ scenicpic/101310130093scene270309_114902.jpg

นอกจากเกาะต่างๆ เหล่านี้แล้ว การท่องเที่ยวสำคัญที่ขาดไปไม่ได้เมื่อมาเยือนอุทยานแห่งชาติตะรุเตา คือ การดำน้ำ ทั้งแบบสน็อกเกิ้ล และแบบสคูบ้า เนื่องจากน้ำในบริเวณนี้มีความใสสะอาดมากสามารถมองลงไปเห็นปะการังที่อยู่ข้างใต้ได้ และยังมีปะการังกับปลาชุกชุม เช่น ปลาการ์ตูน ปลาสิงโต เป็นต้น แหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียง เช่น ร่องน้ำจาบัง ซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำที่มีปะการังอ่อนเจ็ดสี ทั้ง สีชมพู สีม่วง สีแดง ไล่น้ำหนักอ่อนแก่อย่างสวยงาม

บรรณานุกรม
บุญเสริม ฤทธาภิรมย์. (2548). รวมเรื่องเมืองสตูล. สตูล : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล.
ตะรุเตา ค้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554, จาก http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1013
หลีเป๊ะ ค้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554, จาก http://เกาะหลีเป๊ะ.com

ภาพประกอบ
ป้ายอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ค้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554, จาก http://park.dnp.go.th/dnp/scenicpic/1013101300343scene240809_123225.jpg
เกาะหินงาม ค้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554, จาก http://park.dnp.go.th/dnp/ptascene/1013scene270309_122644.jpg
ปะการังอ่อนเจ็ดสี ร่องน้ำจาบัง ค้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554, จาก http://park.dnp.go.th/dnp/ scenicpic/101310130093scene270309_114902.jpg

รวบรวมและเรียบเรียงโดย สราลี สงค์จำเริญ รหัสนักศึกษา 5103033261
นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์ เอกสารสนเทศศึกษา วิชา IS 409 ภาคการศึกษา 2/2553