นกยูงบนผืนผ้าไหม


“นกยูงบนผืนผ้าไหม” ที่มา
http://www.moac.go.th/builder/mu/images/page4.pdf?

นกยูงเป็นนกตระกูลไก่ฟ้าขนาดใหญ่ จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่ง มีอยู่ 2 สกุลคือ สกุลของนกยูงทางทวีปเอเชีย (PAVO) และสกกุลของนกยูงทางทวีปอาฟริกา (Afropavo) โดยปกติมักอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดเล็กในป่าดิบแล้งและป่าผลัดใบผสมตามริมธาร อาหารของนกยูงส่วนใหญ่จะเป็นพวกเมล็ดหญ้า ใบอ่อนของพืช แมลงชนิดต่าง ๆ ตลอดจนสัตว์ขนาดเล็ก เช่น กบขนาดเล็ก ลูกปลาในแอ่งน้ำตื้น ๆ เป็นต้น?

“นกยูงรำแพนหาง” ที่มา:www.nipic.com /A

 

นกยูงได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่สร้างความสดใส รื่นเริง และได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความงาม เพราะมีปีกที่หลากสีสันสดใส โดยเฉพาะนกยูงตัวผู้เมื่อแสดงลีลาการรำแพนหางเพื่อโอ้อวดตัวเมีย จะเห็นปีกสีเขียวที่แต่งแต้มด้วยแววมยุรา สีน้ำเงินปนเขียวเหลือบฟ้าอมส้ม อีกทั้งมีเสียงร้องที่ไพเราะ เรื่องราวของนกยูงมักปรากฏในภาพพยนตร์ บทกวี และลัทธิความเชื่อของชนหลายประเทศ ทั้งชาวฮินดู จีน อียิปต์ และชนพื้นเมืองแถบเมดิเตอร์เรเนียน รวมทั้งไทยด้วย?

สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทานสำหรับเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพและมาตรฐานผ้าไหมไทยบนผ้าไหมทุกชิ้นโดยจะติดลงบนผ้าไหมไทยที่ได้รับการรับรองแล้วทุกๆ 1 ?เมตร เพื่อให้ผู้ซื้อมั่นใจว่าเป็นผ้าไหมไทยที่ผลิตในเมืองไทยเท่านั้น โดยตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่?

ที่มา นกยูงสีทอง : Royal Thai Silk http://www.kaewluang.co.th/ customer_images/ kaewluang_co_th_ 0003_1_1_img1__2628.gif

 

1. นกยูงสีทอง : Royal Thai Silkสำหรับผ้าไหมที่ใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านเป็นทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน?เส้นไหมต้องสาวด้วยมือผ่านพวงสาวลงภาชนะ ทอด้วยกี่ทอมือแบบพื้นบ้านชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น?

ที่มา นกยูงสีเงิน : Classic Thai Silk http://www.kaewluang.co.th/ customer_images/ kaewluang_co_th_ 0003_1_2_img1__2649.gif

 

2.นกยูงสีเงิน : Classic Thai Silkสำหรับผ้าไหมที่ใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านหรือพันธุ์ไทยปรับปรุง?เป็นเส้นพุ่งและ/หรือเส้นยืน เส้นไหมต้องสาวด้วยมือ ทอด้วยกี่ทอมือ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น?

ที่มา นกยูงสีน้ำเงิน : Thai Silk http://www.kaewluang.co.th/ customer_images/ kaewluang_co_th _0003_1_3_img1__2708.gif

 

3. นกยูงสีน้ำเงิน : Thai Silkสำหรับผ้าไหมที่ใช้เส้นไหมแท้เป็นทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน ทอด้วยกี่แบบใดก็ได้ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีก็ได้ ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น?

ที่มา นกยูงสีเขียว: Thai Silk Blend http://www.kaewluang.co.th/ customer_images/ kaewluang_co_th _0003_1_4_img1__2728.gif

 

4. นกยูงสีเขียว: Thai Silk Blendสำหรับผ้าไหมที่ใช้เส้นไหมแท้เป็นส่วนประกอบหลัก มีเส้นใยอื่นเป็นส่วนประกอบรอง ต้องระบุส่วนประกอบของเส้นใยอื่นให้ชัดเจน ทอด้วยกี่แบบใดก็ได้ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีก็ได้ ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

ตราสัญลักษณ์ นกยูง พระราชทานทั้ง 4 ประเภทดังกล่าวข้างต้นนี้ได้มีการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2547 และกำลังยื่นจดในอีก 16 ประเทศ คือ อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน เดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์?เบเนลักซ์ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย

เรียบเรียงเนื้อหาโดย : พรสุข พงศ์วุฒิศักดิ์
บรรณานุกรม
ตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทานผ้าไหมไทย. 2549. อนุสาร อ.ส.ท.(กันยายน), 25.
http://www.moac.go.th/builder/mu/images/page4.pdf
http://www.pop.co.th/gossip/gossip_hotnews.php?moreid=140
http://www.siamturakij.com/book/index.php?option=com_content&task=view&id=6736&Itemid=75
http://www.Thaitv3.com/tung-sang-tawan/knowledge/peafowl.html
http://www.tidso.com/board_3/view.php?id=239
http://zyword.com/NAKARIN/HTMLgreenpeafowl.htm?

ตกแต่งและลำดับภาพประกอบโดย : เยาวลักษณ์ พัตรภักดิ์
“นกยูงบนผืนผ้าไหม” สืบค้นเมื่อ 9 ส.ค. 2553. จาก http://www.moac.go.th/builder/mu/images/page4.pdf
“นกยูงรำแพนหาง” สืบค้นเมื่อ 9 ส.ค. 2553. จาก  http://xchange.teenee.com/index.php?showtopic=83216&pid=925329&mode=threaded&show=&st=&
“ตรานกยูงพระราชทานจัดทำขึ้นเพื่ออะไร” สืบค้นเมื่อ 9 ส.ค. 2553. จาก http://www.kaewluang.co.th/t0103/index.php?tpid=0003