คำขวัญพระราชทาน “วันแม่แห่งชาติ”

คำขวัญพระราชทาน "วันแม่แห่งชาติ"

วันแม่แห่งชาติ หรือ วันแม่ ของประเทศไทย ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเริ่มใช้วันดังกล่าวเป็นวันแม่แห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2519 ก่อนหน้านั้นเคยใช้วันที่ 10 มีนาคม, 15 เมษายน และ 4 ตุลาคม

สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่ คือ “ดอกมะลิ” ซึ่งมีสีขาว ส่งกลิ่นหอมได้ไกลและส่งกลิ่นหอมนาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี โดยตีความเปรียบกับความรักบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่เสื่อมคลาย

ในวันแม่แห่งชาติ “คำขวัญวันแม่” เป็นสื่อสำคัญที่แสดงความรักให้กับคุณแม่ และระลึกถึงพระคุณแม่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ให้กับประชาชนชาวไทยเกือบทุกปี โดยแต่ละปีคำขวัญวันแม่แห่งชาติจะมีเนื้อหาและความหมายที่ดีและลึกซึ้งกินใจคนไทยทั้งประเทศ จึงรวบรวมคำขวัญวันแม่แห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปีปัจจุบัน ดังนี้

ปี คำขวัญวันแม่แห่งชาติ
2566

“รักของแม่หนักแน่นกว่าหินผา
และอ่อนนุ่มเกินกว่าผืนผ้าไหม
อบอุ่นอ่อนโยนกว่าสิ่งใด
ลูกทำดีด้วยใจประกาศรัก”

2565

“พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบ
จะหาใครมาเทียบยากจักหา
ประพฤติดีด้วยใจกายวาจา
ประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดิน”

2564

“รักเอยรักแม่   
ลูกทดแทนรักแท้ที่แม่ให้
เร่งพากเพียรทำดีด้วยหัวใจ 
ประกาศคุณแม่ไว้ในแผ่นดิน”

2563
“รักเอยรักลูก 
แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา
รดความรักพรวนความดีมีเมตตา
ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน”

2562
“เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า
เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน
เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ
ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ”

2561
“เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ
ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา
ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา
จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย”

2560
“สอนให้ลูกเรียนรู้สู้ปัญหา
จนเติบใหญ่ แข็งแกร่ง
เพื่อเป็นกำลังไทย
ให้แข็งแรง”

2559
“สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง
ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล
ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน  
ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง”

2558
“ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา
รวมกันเข้า คือ ทรัพย์สินแผ่นดินแม่
ฝากลูกไทยรวมใจภักติรักดูแล  
เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วกาล”

2557
“รักเรียนรู้งาน
ถนอมบ้านเมืองไทย
ร่วมใจสามัคคีคือ
ลูกที่ดีของแม่”

2556
“คำโบราณว่าดูนางดูอย่างแม่คือ
คำแปลว่าแม่ดีมีลูกเด่น
จะชายหญิงรู้ชั่วดีมีกฎเกณฑ์
เพราะจัดเจนแบบอย่างในทางดี”

2555
“มือของแม่นั้นคือมือช่างปั้น
ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลา
อยากให้เป็นงานดีที่งามเงา
อยู่ที่คอยขัดเกลาแต่เบามือ”

2554
“เพลงชาติไทย เตือนไทยไว้เช้าค่ำ
ให้จดจำจารึกใจไว้ทุกส่วน
จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี”

2553

“แผ่นดินนี้แม่ของลูกใช้ปลูกข้าว
กี่แสนก้าวที่เดินซ้ำย่ำหว่านไถ
บำรุงดินจนอุดมสมดังใจ
หวังนาไทยเป็นของไทยไปนิรันดร์”

2552
“แผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายสร้าง
เคยทอดร่างลงถมถิ่นแผ่นดินแม่
ขอลูกไทยรักษามั่นไม่ผันแปร
เป็นไทยแท้มิใช่ไทยแต่ในนาม”

2551
“เมื่อเกิดมาอาศัยถิ่นแผ่นดินไหน
ควรมีใจกตัญญูรู้คุณถิ่น
หากคนไทยรู้ตอบแทนคุณแผ่นดิน
จักไม่มีวันสิ้นแผ่นดินไทย”

2550
“ข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณ
คือตำนานความอุดมสมบูรณ์สิน
ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรักแผ่นดิน
ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย”

2549

“รักในหลวงพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง
รักบ้านเมืองจงน้อมใจให้สร้างสรรค์
ใส่สีเดียวแล้วใจเดียวกลมเกลียวกัน
รักเช่นนั้นชาติของตนจึงพ้นภัย”

2548
“ดุจดังแม่ผู้ประเสริฐบังเกิดเกล้า
เลี้ยงเราทุกคนมาจนใหญ่
ทุกคำข้าวคือสินแผ่นดินไทย
ควรตรองใจทดแทนคุณแผ่นดิน”

2547
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
ประทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ความว่า
“แม่ คือ ผู้ให้ ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดใด
นอกจากความรักความเข้าใจจากลูก”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ประทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ความว่า
“แม่ไม่อาจอยู่กับลูกได้ชั่วชีวิต
ควรสอนให้เขารู้จักคิดและเลือกปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง”

2546

“สามร้อยหกสิบห้าวัน คือ วันแม่ 
มิใช่แค่วันใดให้นึกถึงสม่ำเสมอ
สมัครจิตคิดคำนึง  
เหมือนแม่ซึ่งรักลูกครบทุกวัน”

2545
“แม่คือพระประจำอยู่ในบ้าน
บูชาท่านไว้เถิดเกิดมิ่งขวัญ
พระคุณแม่เลิศล้ำเกินรำพัน
แม่จึงเป็นคนสำคัญทุกวัน”

2544
“พระองค์แรกผู้แสนดีให้ชีวิต
ครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษา
สองหัตถ์โอบนคราพาร่มเย็น
รวมคุณค่านี้ได้แก่แม่เราเอง”

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :

บรรณานุกรม :

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2566, กรกฎาคม 18). สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...[รูปภาพ].  Facebook. https://bit.ly/3qBCOhN

ไทยโพสต์. (11 สิงหาคม 2564). สมเด็จพระพันปีหลวง พระราชทานคำขวัญ ‘วันแม่แห่งชาติ’ ประจำปี 2564. ค้นเมื่อ 11 สิงหาคม 2564, จาก https://www.thaipost.net/main/detail/112965 

เรียบเรียงโดย : กลุ่มพัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด