อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
สถานที่ท่องเที่ยว
ตั้งอยู่ในจังหวัดสตูล แต่เดิมเกาะแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานกักกันนักโทษ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2517? ได้ประกาศจัดตั้งเป็น? “อุทยานแห่งชาติตะรุเตา” เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 8 และเป็นอุทยานทางทะเลแห่งแรก และใหญ่ที่สุดของประเทศไทย องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้อุทยานแห่งนี้เป็น “มรดกแห่งอาเซียน” (ASEAN Heritage Parks and Reserves) อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบมะละกา ในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ห่างจากตัวจังหวัด 40 กิโลเมตร และห่างจากเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซียประมาณ? 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด? 1,490? ตารางกิโลเมตร มีเกาะที่สำคัญ 2 เกาะคือ เกาะตะรุเตา กับหมู่เกาะอาดัง-ราวี สถานที่ท่องเที่ยวที่เด่นๆ ดังนี้