พลอยถูกโฉลก
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
พลอยถูกโฉลก ในทางวิทยาศาสตร์นั้นอัญมณีหรือพลอยประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ ทางฟิสิกส์และเคมี แต่ในความเชื่อของศาสตร์สาขาอื่น ซึ่งบางครั้งไม่สามารถจะนำกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาตร์มาหักล้างได้ เนื่องจากว่ามนุษย์เป็นผู้กำหนดคุณค่า อ่านต่อ >>
หินนำโชค พลอยถูกโฉลก
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
จากการศึกษาทางประวัติศาสตร์ได้มีการค้นพบว่า มนุษย์ให้ความสำคัญกับหินและแร่ธาตุต่างๆ นับเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้ว โดยการใช้หินเป็นเครื่องประดับ เครื่องสำอางและใช้เป็นยารักษาโรค หินบางชนิดมีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับจิตใจ สามารถบำบัดรักษาอาการบางอย่างได้ อ่านต่อ >>