ตราสัญลักษณ์ 80 พรรษา
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
ความหมายของตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ 80 พรรษา ซึ่งการออกแบบได้ใช้ตราสัญลักษณ์ มีพระราชลัญจกร รัชกาลที่ 9 หมายถึง แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มีพระมหาพิชัยมงกุฎ พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร และพระเศวตฉัตร ที่หมายถึงเครื่องประกอบ พระบรมราชอิสริยยศ ของพระมหากษัตริย์ อ่านต่อ >>