ตราสัญลักษณ์ 80 พรรษา

ตราสัญลักษณ์ 80 พรรษา
ความหมายของตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ 80 พรรษา ซึ่งการออกแบบได้ใช้ตราสัญลักษณ์
มีพระราชลัญจกร รัชกาลที่ 9 หมายถึง แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
มีพระมหาพิชัยมงกุฎ พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร และพระเศวตฉัตร ที่หมายถึงเครื่องประกอบ พระบรมราชอิสริยยศ ของพระมหากษัตริย์
อ่านต่อ >>