นกยูงบนผืนผ้าไหม
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
“นกยูงบนผืนผ้าไหม” ที่มา http://www.moac.go.th/builder/mu/images/page4.pdf? นกยูงเป็นนกตระกูลไก่ฟ้าขนาดใหญ่ จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่ง มีอยู่ 2 สกุลคือ สกุลของนกยูงทางทวีปเอเชีย (PAVO) และสกกุลของนกยูงทางทวีปอาฟริกา (Afropavo)
ผ้าไทย : มรดกที่ควรอนุรักษ์
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
ผ้าไหมไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า และเป็นเอกลักษณ์ของไทย ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพชนสู่สังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งในอดีตนั้น ผ้าไหมก็เป็นที่รู้จักกันในวงแคบๆ ของชุมชนที่ผลิตกันเอง ใช้กันเองเฉพาะในแต่ละกลุ่ม มิได้ขยายออกสู่สังคมอันกว้างไกล อ่าตต่อ >>