บทสวดมนต์ไหว้พระ (หน้า 5) : คาถาสวดในวันมาฆบูชา
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
คาถาสวดในวันมาฆบูชา มาฏะนักขัตตะยุตตายะ ปุณณายะปุณณะมายัง โย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา โคตะโมหะโย