นกยูงบนผืนผ้าไหม
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
“นกยูงบนผืนผ้าไหม” ที่มา http://www.moac.go.th/builder/mu/images/page4.pdf? นกยูงเป็นนกตระกูลไก่ฟ้าขนาดใหญ่ จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่ง มีอยู่ 2 สกุลคือ สกุลของนกยูงทางทวีปเอเชีย (PAVO) และสกกุลของนกยูงทางทวีปอาฟริกา (Afropavo)