ทิ้งกระจาด
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม
ทุกๆ ปี หลังจากสารทจีน (ชิดง่วยบั่ว) แล้ว ประมาณ 12 หรือ 13 วัน ชาวจีนจะพากันไปให้ทานที่วัดกัลยาณ์ จนจัดเป็นงานบุญประจำปีทั่วไปในหมู่ผู้รับทาน (คือพวกที่ไปรับติ้ว) และงานให้ทานทิ้งติ้วนี้ ได้เรียกขานกันมาว่า “ทิ้งกระจาด” อ่านต่อ >>