การ์ตูนการเมือง

การ์ตูนการเมือง
การ์ตูนการเมือง (Political Cartoon) หรือการ์ตูนบทบรรณาธิการ (Editorial Cartoon) คือ ภาพวาดลายเส้นพร้อมรายละเอียดเชิงตลกล้อเลียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อการล้อเลียน เน้นเรื่องราวมากกว่ารูปแบบของสิ่งที่วาด
อ่านต่อ >>