ปฎิทิน

ปฎิทิน
กำเนิดปฏิทิน

ปฏิทิน หรือ Calendar ในภาษาอังกฤษ เป็นคำที่ มาจากภาษาโรมันที่นำมาจากคำพูดของชาวกรีกโบราณ ว่า Kalend ซึ่งมีความหมายในภาษาอังกฤษว่า I cry สาเหตุที่ใช้คำนี้เพราะมีที่มาว่า
อ่านต่อ >>