บัตรอวยพร

บัตรอวยพร
ประวัติและความเป็นมา

การส่งบัตรอวยพรของต่างประเทศ เริ่มมีมามากกว่า 200 ปี แล้ว ในหนังสือ The Oxford Companion to the Decorative Arts หน้า 633 – 644 ได้อธิบายถึงเรื่องรูปการ์ดต่างๆ ไว้ว่า รูปแบบของบัตรอวยพรที่นิยมใช้กันอยู่ทุกวันนี้ แบบแรกที่สุดจะเป็นบัตรเยี่ยม ( Visiting Card )
อ่านต่อ >>