สิงห์บุรี แดนคนกล้า ถิ่นการค้า โบราณสถานคู่เมือง

ใหม่“จังหวัดสิงห์บุรี” สถานของบรรพบุรุษผู้กล้าหาญ พระนอนคู่บ้านคู่เมือง รุ่งเรืองด้านการค้า ปลาแม่ลารสเลิศ หากท่านมีที่พักอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และมีวันหยุดแต่ไม่อยากไปไหนไกล ขอแนะนำจังหวัดสิงห์บุรี 

                                                                                                                     

                                                                     จังหวัดสิงห์บุรี

                                                            คำขวัญประจำจังหวัดสิงบุรี

       ถิ่นวีรชนคนกล้า                                  คู่หล้าพระนอน

      นามกระฉ่อนปลาแม่ลา                                  ย่านการค้าภาคกลาง

อนุสาวรีย์วีรชน
ภาพอนุสาวรีย์ วีรชน
ที่มา : http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9480000025058

เนื่องจากจังหวัดสิงห์บุรีตั้งอยู่ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จังหวัดนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศาสนสถาน เช่น สถานที่เราพุทธศาสนิกชนทั่วไปนิยมไปนมัสการพระนอนอย่าง “วัดพระนอนจักสีห์วรวิหาร” และสถานที่แห่งการรำลึกความกล้าหาญของวีรชนคนกล้าแห่งค่ายบางระจันที่ “วัดโพธิ์เก้าต้น” ใกล้กันกับวัดจะมีอนุสาวรีย์วีรชน (อุทยานค่ายบางระจัน) อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดโพธิ์เก้าต้นมีวีรชนผู้นำทั้ง 11 คน ตั้งเด่นสง่าอยู่บนเนินดิน โดยบริเวณรอบๆ อนุสาวรีย์จะมีบ้านไทยเดิม สระน้ำ ต้นไม้ที่ร่มรื่น เหมาะกับท่านที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ                                        

นอกจากนี้ จังหวัดสิงห์บุรียังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งธรรมชาติอีกด้วย นั่นคือ อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ที่ตั้งอยู่ในเขตทับยา อำเภออินทร์บุรี ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเลี้ยงปลาและทำสวนบัว หากพูดถึงของฝากจังหวัดสิงห์บุรีต้องไม่พลาด “เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา นี่เป็นเพียงตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรี ถือได้ว่า เป็นจังหวัดที่ “ครบรส ครบเครื่อง ครบเรื่องเที่ยวดูวิถีไทย นิยมของไทย”

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดสิงห์บุรี

วัดหน้าพระธาตุ

วัดหน้าพระธาตุ2
ภาพวัดหน้าพระธาตุ ที่มา : http://www.tong-en.co/?p=293

วัดหน้าพระธาตุ อำเภอเมือง จ.สิงห์บุรี สิ่งที่สำคัญของวัดนี้ คือ องค์พระปรางค์ สูงประมาณ 8 วา ทำรูปครุฑอสูรถือกระบองประดับอยู่เหนือชั้นเชิงบาตร ภายหลังมีการเสริมแต่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะอยุธยาตอนต้น โดยการก่ออิฐเพิ่มเติมซุ้มจรนัมทั้งสี่ด้าน ตั้งแต่ฐานศิลาแลงขึ้นไปก่อด้วยอิฐย่อมุมทรงปรางค์ กลีบขนุนปรางค์ก่อด้วยอิฐ ทิศตะวันออกขององค์ปรางค์มีพระวิหารหลวงทิศตะวันตกเป็นพระอุโบสถ และมีเจดีย์กลมเรียงรายหลายองค์

ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยเขางาม

ควายเผือก
ภาพควายไทยเขางาม จ.สิงห์บุรี ที่มา : http://www.pict4all.com/vboard/showthread.php?748-nikon-Ais-105-2.5

ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยเขางาม จะตั้งอยู่ใกล้วัดพระนอนจักรสีห์ อำเภอเมือง สร้างโดยสโมสรโรตารีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดพระนอนจักรสีห์ร่วมกันก่อตั้ง สถานที่เลี้ยงควายไทยเพื่ออนุรักษ์ไม่ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย โดยมอบให้เกษตรกรนำควายไปขยายพันธุ์ต่อไป ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักควายไทยที่ชาวบ้านนำมาไถนานวดข้าว ผู้มีจิตศรัทธาสามารถนำควายที่ไถ่ชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์นำมาขยายพันธุ์ต่อไป รวมทั้งเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของควายไทยที่ได้ร่วมรบกับชาวบ้านบางระจันต่อสู้กับพม่า

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

วัดพระนอน
ภาพวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ที่มา : http://www.unseentravel.com/uploads/fd2b11.jpg

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ในตำบลจักรสีห์ สันนิษฐานว่า วัดนี้สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะแบบสุโขทัยที่มีความงดงามมาก มีความยาว 47 เมตร 42 เซนติเมตร (1 เส้น 3 วา 2 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว) ลักษณะพระพักตร์ หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก นอกจากนี้ยังมี พระกาฬ พระพุทธรูปศิลาลงรักปิดทอง พระแก้ว พระหล่อนั่งขัดสมาธิเพชรอันศักดิ์สิทธิ์และมีพระพุทธลักษณะงดงาม ทั้งพระกาฬ พระแก้วสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้เป็นพระประทานในการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ ด้านหน้าวิหารมีต้นสาละลังกาใหญ่ ต้นไม้สำคัญในพระพุทธศาสนาผลิดอกบานสะพรั่งหลายต้น

การเดินทาง

จังหวัดสิงห์บุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงของสายเอเชีย (หมายเลข 32) ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าถนนสาย 311 วิ่งข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปไม่ไกลมากก็จะเข้าถึงตัวเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ถนนเส้นทางสะดวกสบาย การจราจรกว้างขวางและอยู่ในสภาพดี

สุดท้ายนี้ขอฝากจังหวัดสิงห์บุรี เมืองอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย ด้วยเรื่องราววีรกรรม การสู้รบ ของชาวบ้านบางระจัน พระนอนจักรสีห์ใหญ่กว่าพระนอนองค์อื่นๆ ในเมืองไทย ลำน้ำใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ กลิ่นไอของเมืองเก่า วัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน บรรยากาศของวิถีไทย บ้านไทยอันร่มรื่น ความกลมกลืนกันอย่างลงตัว หนึ่งในจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งดำรงไว้ ของความเป็นเอกลักษณ์ที่งดงาม

 

บรรณานุกรม

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2556). กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดสิงห์บุรี. (2544). กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฯ มอบให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรมศิลปากร จัดพิมพ์เผยแพร่.

Thai LoveTrip. (2556). สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรี. ค้นเมื่อ 19 มกราคม 2559, จาก http://www.thailovetrip.com

Thai-Tour.com. (ม.ป.ป).วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร. ค้นเมื่อ19 มกราคม 2559, จาก http://place.thai-tour.com/singburi/mueangsingburi/1992

Touronthai ทัวร์ออนไทย. (ม.ป.ป). ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยเขางาม. ค้นเมื่อ 19 มกราคม 2559, จาก http://www.touronthai.com/

Travel MThaiสิงห์บุรี. ค้นเมื่อ 19 มกราคม 2559, จาก http://travel.mthai.com/region/central/102749.html

Travel. (ม.ป.ป). สิงห์บุรี เมืองคนจริง ถิ่นวีระชนคนกล้า. ค้นเมื่อ 19 มกราคม 2559, จาก http://travel.kapook.com/view21327.html

ภาพประกอบ

ดิศักดิ์ ฝอยสุวรรณ์. (2558, ธันวาคม 12). อนุสาวรีย์ วีรชน.

ทองเอนนิวส์. (2558, ตุลาคม 11). วัดหน้าพระธาตุ. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2559, จาก http://www.tong-en.com/?p=293

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2559, จาก http://www.unseentravel.com/uploads/fd2b11.jpg

Travel. (2548, กุมภาพันธ์ 19). อนุสาวรีย์ วีรชน. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2559, จาก http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9480000025058

Pct4all. (2554, มิถุนายน 6). ควายไทยเขางาม จ.สิงห์บุรี. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2559, จาก http://www.pict4all.com/vboard/showthread.php?748-nikon-Ais-105-2.5

เรียบเรียงโดย

พิมพ์อร จระกา นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ ภาคการศึกษา 2/2558