สูงสุดแดนสยาม “ดอยอินทนนท์”

สูงสุดแดนสยาม "ดอยอินทนนท์"ในช่วงต้นปีกับอากาศเย็นสบายแบบนี้ สถานที่ยอดฮิตที่ได้รับความนิยมมากในตอนนี้คือ “ดอยอินทนนท์” จังหวัด เชียงใหม่ ซึ่งเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าดึกดำบรรพ์และดอกไม้นานาชนิด ลักษณะอากาศบนนี้หนาวเย็นตลอดทั้งปีแม้แต่ในช่วงฤดูร้อน นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับความหนาวเย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่าสิบองศา และปรากฎการณ์น้ำค้างแข็งหรือที่เรียกกันว่า “แม่คะนิ้ง”หรือ “เหมยขาบ”

ดอยอินทนนท์” หรือ “อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์” เป็นดอยภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่อยู่ในพื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม กิ่งอำเภอดอยหล่อ และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 301,500 ไร่ ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ระยะทางจากตัวเมืองขึ้นไปจนถึงยอดดอยอินทนนท์ ประมาณ 106 กม. โดยตลอดทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวหนีร้อนมาขึ้นดอยเพื่อสัมผัสกับอากาศหนาวกันอย่างไม่ขาดสาย

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ภาพอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ที่มา : http://travel.mthai.com/wp-content

บริเวณใกล้กับจุดสูงสุดของดอยอินทนนท์ ประกอบไปด้วย เส้นทางศึกษาธรรมชาติหลายแห่ง เช่น เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาหลวง ซึ่งเป็นเส้นทางเดินวนยกระดับเหนือพื้นป่าระยะทาง 300 เมตร ตลอดเส้นทางมีจุดเรียนรู้ธรรมชาติ ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ที่เป็นแอ่งชุ่มน้ำป่าพรุและป่าดึกดำบรรพ์ที่มีเฟิน มอส และดอกกล้วยไม้ชนิดต่างๆ ขึ้นเกาะต้นไม้

ภาพเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาหลวง
ภาพเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาหลวง
ที่มา : http://travel.mthai.com

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน เป็นเส้นทางเดินระยะสั้นเป็นวงรอบ สามารถวนรอบไปกลับในวันเดียว ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร หน้าฝนจะถูกปกคลุมด้วยหมอกขาวและอากาศที่หนาวเย็น

ภาพเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน
ภาพเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน
ที่มา : http://doiinthanon2565.blogspot.com/

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดอกเสี้ยว  ตั้งอยู่ที่บ้านแม่กลางหลวงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ระยะทางประมาณ 2,500 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 2 ชั่วโมง มีทั้งหมด 10 ชั้น และยังมีสะพานไม้สำหรับเดินข้ามลำธาร เหมาะสำหรับการศึกษาในเรื่องของสังคมป่าเต็งรังผสมป่าสน และวิถีชีวิตชาวปกาเกอญอ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดอกเสี้ยว
ภาพเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดอกเสี้ยว
ที่มา : http://travel.thaiza.com

นอกจากบนดอยอินทนนท์จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และดอกไม้นานาชนิดแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องห้ามพลาดอีกแห่งหนึ่งคือ น้ำตกสายต่างๆ ที่อยู่เรียงรายไปตามเส้นทางขึ้นดอย ไม่ว่าจะเป็น น้ำตกสิริธาร นอกจากความสวยงามของน้ำตกแล้ว ที่นี่ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำหลายชนิดรวมทั้งปลาหายากอีกด้วย น้ำตกแม่ยะ ที่มีความยิ่งใหญ่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล

ภาพน้ำตกแม่ยะ
ภาพน้ำตกแม่ยะ
ที่มา : http://www.thaiticketmajor.com

น้ำตกแม่ปาน จากธรรมชาติที่ลึกของป่าใหญ่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด จะเห็นสายน้ำที่ไหลผ่านภูผาถึง 4 ชั้น มีความสูงมากกว่า 100 เมตร สามารถมองเห็นได้จากจุดชมวิวระยะไกล จากบริเวณที่ตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติอินทนนท์หรือเดินเท้าไปตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติผาสำราญ

น้ำตกสิริภูมิและสวนหลวงสิริภูมิ  แต่เดิมเรียกว่า “เลาลึ” ตามชื่อของหมู่บ้านม้ง ซึ่งอาศัยอยู่ใกล้ๆ น้ำตก  ปัจจุบันมีการจัดภูมิทัศน์ สวนหลวงสิริภูมิ อยู่ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์

ภาพน้ำตกสิริภูมิและสวนหลวงสิริภูมิ
ภาพน้ำตกสิริภูมิและสวนหลวงสิริภูมิ
ที่มา : http://doiinthanon2565.blogspot.com/p/siriphum-waterfall.html

ดอยอินทนนท์ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่น่าสนใจ นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับอากาศหนาวและความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวหรือทุกช่วงเทศกาล โดยมีบ้านพัก ลานกางเต้นท์หลายจุด ร้านอาหาร ร้านค้า เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และสามารถเดินทางไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

บรรณานุกรม

กิติพงษ์ สุชาติ, เดชนา ชุตินารา และสมพงษ์ จิรบันดาลสุข. (2521). อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์. กรุงเพทฯ : อักษรสัมพันธ์.

ปณต ไกรโรจนานันท์. (2542). อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์. กรุงเพทฯ : สารคดี.

ดอยอินทนนท์ การเดินทางสู่จุดสูงสุดของประเทศไทย. (ม.ป.ป.) ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2559, จาก http://www.ท่องทั่วไทย.com/ดอยอินทนนท์-เชียงใหม่/

เที่ยวเต็มอิ่ม ณ ดอยอินทนนท์. (2552). ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2559, จาก http://travel.kapook.com/view684.html

Travel MThai. (2557). ดอยอินทนนท์ เสน่ห์ดึงดูดที่งดงามไม่เปลี่ยนแปลง. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2559, จาก

http://travel.mthai.com/region/north/99627.html

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดอกเสี้ยว ดอยอินทนนท์. (2555). ค้นเมื่อ 22 มกราคม 2559, จาก http://travel.thaiza.com

ภาพประกอบ

Travel MThai. (2557). ภาพอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2559, จาก http://travel.mthai.com/region/north/99627.html

Travel MThai. (2557). ภาพเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาหลวง. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2559, จาก http://travel.mthai.com/wp-content/uploads/2014/10/1451604_658712037496093_214714473_n.jpg

ภาพน้ำตกแม่ยะ. (ม.ป.ป.). ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2559, จาก http://www.thaiticketmajor.com/bus/imgUpload/Image/namtok-mae-ya_014.jpg

ภาพเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดอกเสี้ยว. (2555). ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2559, จาก http://travel.thaiza.com/

doiinthanon2565. (ม.ป.ป.). ภาพเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน. ค้นเมื่อ 22 มกราคม 2559, จาก http://doiinthanon2565.blogspot.com/

ภาพน้ำตกสิริภูมิและสวนหลวงสิริภูมิ. (ม.ป.ป.)ค้นเมื่อ 22 มกราคม 2559, จาก http://doiinthanon2565.blogspot.com/p/siriphum-waterfall.html

ภาพอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์. ค้นเมื่อ 27 มกราคม 2559, จาก http://pantip.com/topic/33808338

เรียบเรียงโดย อินทิรา หวังเกษม นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ภาคการศึกษา 2/2558