เที่ยวเกาะลิบง จังหวัดตรัง

เกาะลิบงเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรัง ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เกาะลิบงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกที่หนึ่ง ซึ่งมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย เช่น การนั่งเรือไปตกหมึกกับชาวประมง ไปดูพะยูนที่หอชมพะยูน ไปกินอาหารทะเลสดใหม่รสชาติดี ราคาไม่แพง และการออกไปเที่ยวโดยนั่งรถสามล้อพ่วงข้างของชาวบ้าน

ภาพเกาะลิบง โดย : วิสสุตา แป้นไทย       
ภาพเกาะลิบง โดย : วิสสุตา แป้นไทย          

            เกาะลิบงเป็นพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง เป็นแหล่งหญ้าทะเลที่ใหญ่ที่สุด และมีสายพันธุ์หลากหลายที่สุดในประเทศไทย มีทั้งหมด 8 ชนิด คือ หญ้ากุ่ยช่ายเข็ม หญ้าต้นหอมทะเล หญ้าชะเงาฟันใบเลื่อย หญ้าชะเงาใบมน หญ้าชะเงาเต่า หญ้าคาทะเล และหญ้าอำพัน กลายเป็นแหล่งพะยูนฝูงใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน และยังเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์สิ่งมีชีวิตชนิดสำคัญและหาได้ยากหลายชนิด เช่น เต่าทะเล นกประจำถิ่น และนกอพยพนานาชนิด เช่น นกนางนวลแกลบจีน นกยางจีน นกกระสอคอดำ นกตะกรุม นกเขาใหญ่ และเหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา เป็นต้น เกาะลิบงมีพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วย ป่าชายหาด ป่าดิบชื้น และป่าชายเลน จึงมีชนิดพันธ์ุพืชหลายชนิด เช่น เสม็ดแดง ตางอ หูกวาง กระทิง ไม้เมา โกงกาง เป็นต้น

ภาพหญ้าทะเล ที่มา : https://www.dmcr.go.th/detailAll/3154/nws/16
ภาพหญ้าทะเล ที่มา : https://www.dmcr.go.th

       การเดินทางท่องเที่ยวบนเกาะลิบง มีความน่าสนใจตรงที่นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางโดยรถรับจ้างสามล้อพ่วงข้าง ซึ่งมีชาวบ้านในชุมชนเป็นคนขับเท่านั้น เนื่องจากเกาะลิบงเป็นเกาะไม่มีแพขนานยนต์ หรือสะพานข้ามเกาะ วิธีการเดียวที่สามารถเดินทางมายังเกาะได้ คือ การนั่งเรือ ทำให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวไม่สามารถนำรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นมาบนเกาะ รถสามล้อพ่วงข้างจึงเป็นยานพาหนะเดียวที่สามารถบรรทุกนักท่องเที่ยวหลาย ๆ คนได้

            พื้นที่บนเกาะลิบงมีทั้งภูเขาและหุบเหว ไม่ได้มีแค่ชายหาดเพียงอย่างเดียว ดังนั้น การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ย่อมต้องผ่านพื้นที่สูงชันเป็นส่วนใหญ่ การเดินทางด้วยรถสามล้อพ่วงข้างจึงสร้างความสนุกสนานและระทึกใจเป็นอย่างมาก ถ้าต้องเดินทางผ่านพื้นที่ค่อนข้างสูงชันรถสามล้อพ่วงข้างไม่สามารถขึ้นได้หากบรรทุกหนัก นักท่องเที่ยวจะต้องลงจากรถและเดินขึ้นเขาในบางช่วง หากช่วงไหนเป็นทางลาดชันลงเขาช่วงนั้นจะสร้างความระทึกใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากถนนค่อนข้างคดเคี้ยว และบริเวณรอบข้างส่วนใหญ่ล้วนเป็นหุบเหวลึก 

ภาพสะพานหิน เกาะลิบง
ภาพสะพานหิน เกาะลิบง ที่มา : www.canva.com

            บนเกาะลิบงไม่ได้มีแค่ทะเล แต่มีน้ำตกอยู่ริมชายหาด ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลลงทะเล มีสะพานหินริมชายหาดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากการกัดเซาะของน้ำทะเล เกิดเป็นรูปร่างคล้ายสะพาน มีช่องว่างใต้สะพานคล้ายอุโมงค์สามารถมองเห็นทะเล โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปบนสะพาน หรือลอดใต้สะพาน การเดินทางไปยังน้ำตกแห่งนี้ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากต้องเดินเท้าผ่านสวนยางพาราของชาวบ้าน และเดินลัดเลาะป่าเข้าไปค่อนข้างไกล บางช่วงเป็นพื้นที่ลาดชันค่อนข้างสูงก่อให้เกิดอันตรายได้จึงต้องเดินอย่างระมัดระวัง ไม่แนะนำให้ผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กเดินเข้าไป ชาวบ้านเรียกจุดนี้ว่า “จุดไฮไลท์ของเกาะลิบง” เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องมาถ่ายรูปที่จุดนี้

ภาพน้ำตกริมชายหาดบนเกาะลิบง โดย : วิสสุตา แป้นไทย
ภาพน้ำตกริมชายหาดบนเกาะลิบง
โดย : วิสสุตา แป้นไทย

 

ภาพน้ำตกที่ไหลลงทะเลบนเกาะลิบง โดย : วิสสุตา แป้นไทย
ภาพน้ำตกที่ไหลลงทะเลบนเกาะลิบง โดย : วิสสุตา แป้นไทย

            จุดไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของเกาะลิบง คือ การมาดูพะยูนที่หอชมพะยูน เนื่องจากเกาะลิบงเป็นเกาะเดียวของจังหวัดตรังที่มีหญ้าทะเลเยอะที่สุด ทำให้พะยูนฝูงสุดท้ายของจังหวัดตรังมาอาศัยอยู่ในพื้นที่เกาะนี้ทั้งหมด หอชมพะยูนมีความสูงถึง 5 ชั้น มีลักษณะเป็นหอคอยยื่นลงไปกลางทะเล ทำให้สามารถมองเห็นพะยูนอย่างชัดเจน และยังได้ชมวิวทิวทัศน์สวยงามอีกด้วย

ภาพพะยูน ที่มา : https://pixabay.com/th/vectors/พะยูน-วัวทะเล-สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม-5479545
ภาพพะยูน ที่มา : https://pixabay.com/th/vectors/พะยูน-วัวทะเล-สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม-5479545

           การเดินทางไปยังเกาะลิบง สามารถขึ้นเรือที่ท่าเรือหาดยาว และไปลงที่ท่าเรือเกาะลิบง โดยจะมีเรือให้บริการตั้งแต่ 08.00 น. ไปจนถึง 17.00 น. ของทุกวัน เมื่อถึงท่าเรือเกาะลิบงจะมีรถสามล้อพ่วงข้างรับจ้างของชาวบ้านจอดอยู่บริเวณนั้น สามารถขึ้นรถสามล้อพ่วงข้างและให้คนขับไปส่งที่พัก การมาเที่ยวเกาะลิบงได้ทั้งความสุข ความสนุก และความระทึกใจในการเดินทาง ชมธรรมชาติสวยงาม กินอาหารที่อร่อย จากร้านค้าของชาวบ้าน ได้พักผ่อนกับบรรยากาศที่ดี มีให้เลือกทั้งรีสอร์ทและโฮมสเตย์  และการมาเห็นอะไรที่แปลกใหม่ เรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวที่สามารถเก็บเกี่ยวความสุขอย่างเต็มรูปแบบ

บรรณานุกรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2543). คู่มือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล เกาะฝั่งอันดามันใต้ กระบี่ ตรัง สตูล. กองอนุรักษ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2547). ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม – เขตห้ามล่าสัตว์ป่

หมู่เกาะลิบง – ปากน้ำตรัง จังหวัดตรัง. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

nukkpidet. (2564, มีนาคม 28). เกาะลิบง ที่เที่ยวตรัง เกาะสวย ชื่อดัง สวรรค์กลางทะเล กับ สเน่ห์ที่น่าค้นหา. ค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://travel.trueid.net/detail/rx936wRkvby5

ภาพประกอบ

ภาพเกาะลิบง โดย วิสสุตา แป้นไทย ถ่ายเมื่อปี 2564.

ภาพน้ำตกริมชายหาดบนเกาะลิบง โดย วิสสุตา แป้นไทย ถ่ายเมื่อปี 2564.

ภาพน้ำตกที่ไหลลงทะเลบนเกาะลิบง โดย วิสสุตา แป้นไทย ถ่ายเมื่อปี 2564.

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. (2557). ภาพหญ้าทะเล. ค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.dmcr.go.th/detailAll/3154/nws/16

canva. (ม.ป.ป.). ภาพสะพานหิน เกาะลิบง. ค้นเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.canva.com

Mostafaelturkey36. (ม.ป.ป.). ภาพพะยูน.  ค้นเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://pixabay.com/th/vectors/พะยูน-วัวทะเล-สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม-5479545


เรียบเรียงโดย
วิสสุตา แป้นไทย นักศึกษาฝึกงาน วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาคการศึกษาที่ 2/2565