ธรรมะบำบัดด้วยการนั่งสมาธิ
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม
ในชีวิตการทำงานของมนุษย์ เป็นธรรมดาที่จะต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆ ที่รอคอยให้เราลงมือแก้ไข บางปัญหาอาจแก้ไขได้ทันท่วงที แต่บางปัญหาก็เกินที่เราจะรับมือไหว หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นสิ่งที่ตามมาคงหนีไม่พ้น “ภาวะความเครียด”