หนังสือ
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
เส้นทางของหนังสือ ก่อนคริสตกาล ชาวอียิปต์รู้จักวิธีการเขียนหนังสือลงบนกระดาษที่เรียกว่า “Papyrus” และทำเป็นเล่มโดยการม้วนในลักษณะที่เรียกว่า “Volumen” ซึ่งภายหลังกลายมาเป็นคำว่า “Volume” หนังสือลักษณะนี้ เล่มที่เก่าแก่ที่สุดคือ “The Great Harris Papyrus” (ปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่ประเทศอังกฤษ) อ่านต่อ >>