วันประถมศึกษาแห่งชาติ 25 พฤศจิกายน
วันสำคัญในแต่ละเดือน
การศึกษาเป็นหนทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้า มีคุณประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ ดังนั้นทุกประเทศจึงให้ความสำคัญต่อการศึกษาและพยายามส่งเสริมสนับสนุนเสมอมา อ่านต่อ >>