อาหารจัดสภาพร่างกาย

   ตัวอย่างอาหารจัดสภาพร่างกายในกลุ่มเดือนฤดูร้อน

เดือน

ต้นเดือน

กลางเดือน

มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

ขณะนี้โลกทั้งโลกมีอากาศแปรปรวน ลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงมากเนื่องจากแกนโลกเอียง อันมีสาเหตุมาจากโลกเสียสภาพดังเดิมนั่นเอง ธรรมชาติถูกทำลายจนเสียสภาพดั้งเดิม จึงทำให้ร่างกาย-สุขภาพของคนในโลกเสียสภาพไปด้วย ผู้ที่ต้องการซื้อชีวิตของตนเองให้สั้นลง อาจไม่จำเป็นต้องเอาใจใส่ดูแลสุขภาพ ไมว่าวิถีหรือแบบใด นอกเสียจากคน คนนั้นจะมีกองลมอุ่นเป็นปกติ มีไฟธาตุแข็งแรงอย่างแท้จริง กองลมอุ่นในไฟธาตุมีตั้งแต่ กองลมร้อน กองลมอุ่น กองลมอุ่นปกติ กองลมเย็น กองลมเย็นจัด ไม่ว่ากองลมร้อนหรือเย็นต่างมีสภาพธรรมชาติในแบบของมัน ต่อเมื่อถูกอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากภายนอกแล้วรับเข้าสู่ร่างกายปุ๊บ กองลมก็จะเปลี่ยนสภาพทันที

ไฟธาตุดี ไฟธาตุแข็ง หรือไม่นั้น ขึ้นนอยู่กับอาหารโดยตรง การกินอาหารถูกลักษณะถูกส่วน ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป อาหารย่อยดี กำลังร่างกายดี ร่างกายจะปรับอุณหภูมิภายในอยู่ในสภาวะอุ่น หากถามว่ากองลมในร่างกายอุ่น หมายความว่าร่างกายแข็งแรงใช่ไหม คำตอบคือต้องอุ่นเป็นปกติด้วยจึงจะหมายถึงคนแข็งแรง ถ้าเอียงไปทางร้อนหรือเย็นนั่นคือไฟธาตุเสีย ควรปรับกองลมให้อุ่นตัว เช่นเมื่อหน้าหนาวมาเยือน คนที่กองลมเย็นควรตุ๋นกระเพาะปลากับตังเซียมรัประทานก็จะได้ความอุ่นตัว สู้กับอากาศหนาวเย็นได้ดี เป็นต้น ผู้ที่มีกองลมอุ่นเป็นปกติจะมีภูมิต้านทานต่อความหนาวได้ดีตั้งรับความเปลี่ยนแปลงของอากาศได้สบายมาก คนบางคนไฟธาตุร้อนก็จริงแต่หนาวง่ายเนื่องจากอาหารไม่ถูกธาตุ ดังนั้นบางคนจึงตัวร้อน บางคนตัวเย็นผิวเย็น เนื้อเย็น จะทราบได้อย่างไรว่าร่างกายเป็นแบบใด ร้อน อุ่น เย็น ต้องตรวจดู หรือแมะดู เมื่อธรรมชาติเสียสภาพ อากาศจึงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเร็ว อาหารต้องควรเน้นให้ถูกต้อง ถูกระยะเวลา ถูกเดือน ถูกเทศกาล เพื่อปรับสภาพร่างกายให้ทันกาล หรือมีโอกาสเตรียมอาหารดักไว้ลวงหน้า เพื่อรอรับแต่ละเดือนที่ผ่านเข้ามา ด้วยร่างกายที่พร้อมนั่นเอง

อาหารแต่ละวันที่ประกอบไปด้วยพืชพันธุ์ ซึ่งงอกจากแผ่นดินขึ้นมาในแต่ละฤดูนั้น อย่าคิดว่าไม่สำคัญหรือปราศจากความหมายต่อสังขารร่างกาย ฤดูกาลของแต่ละพืชพันธุ์ งอกตรงขึ้นมาเพื่อเป็นอาหารเสริมสร้างร่างกายคนและสัตว์ ฤดูกาลที่หมุนเวียนมีความหมายโดยตรงต่อทุกชีวิตในโลก ดังนั้นผู้ใดเข้าใจวิถีของธรรมชาติที่สัมพันธ์กับชีวิตก็จะได้เก็บเกี่ยวเอามาใช้ มาปรุงเป็นอาหารในแต่ละมื้อของตน ในแต่ละท้องถิ่น ความหลากหลายของพืชพันธุ์ก็แตกต่างกันออกไปตามที่ทราบกันดี เมื่อผักพืชงอกตรงขึ้นมาให้ จึงควรขวนขวายหามากินกันในฤดูนั้นๆ ปู่ย่า ตายาย ลุงป้าเก็บผักในฤดูกาลมากิน ลูกหลานควรนั่งกินด้วยเพื่อจะได้ซึมซับเรียนรู้พืชพันธุ์ในธรรมชาติ โดยคุณค่าของมันที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายโดยตรง อันเป็นส่วนสำคัญและสัมพันธ์ต่อชีวิตทั้งมวลคนปัจจุบันขาดสัญชาติญาณ รับรู้ความเป็นไปในธรรมชาติทั้งไม่ค่อยมีการบันทึกไว้ในระบบความรู้พื้นฐาน เด็กรุ่นหลังจึงไม่รู้ว่าฤดูกาลสัมพันธ์กับร่างกายอย่างไร มีผักอะไรบ้างงอกขึ้นมาใหม่บนแผ่นดินที่เหยียบยืน วิธีการปลูกพืชผักผลไม้เพื่อเอาใจตลาดก็มีส่วนสูงในการฆ่าความหลากหลายของพืชพันธุ์เดิม ที่เคยมีอยู่ในธรรมชาติ รวมทั้งการตัดต่อทางพันธุกรรม โดยไม่ทราบว่าได้ฆ่าตัวเองไปพร้อมกันด้วย

ตัวอย่างอาหารจัดสภาพร่างกายในกลุ่มเดือนฤดูฝน

เดือน

ต้นเดือน

กลางเดือน

กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

          ผักผลไม้นอกฤดูกาลที่มีขายในท้องตลาด ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งรวมทั้งที่ดัดแปลงตัดต่อทางพันธุกรรม ไม่ควรส่งเสริมไม่ว่ากรณีใด เพราะในอนาคตเราอาจเป็นยิ่งกว่าทาส ที่ไม่มีแม้แต่เมล็ดพันธุ์ของตนเอง ทั้งอาจอ่อนแออยู่ในโลกที่หาแผ่นดินของตัวเองไม่เจอ
อาหารจัดสภาพร่างกาย จัดตามกลุ่มเดือนในแต่ละฤดูกาลดังนี้

1. กลุ่มเดือนฤดูร้อน : มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
2. กลุ่มเดือนฤดูฝน : กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม
3. กลุ่มเดือนฤดูหนาว : พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์

ในแต่ละกลุ่มเดือนมีอะไรเกิด มีอะไรแตกงอกขึ้นมาบ้าง หรืองอกขึ้นมาใหม่อีกครั้งบนแผ่นดิน ตามฤดูกาลที่หมุนวนเข้ามาสู่สรรพชีวิต รวมทั้งสัตว์เล็กที่แพร่พันธุ์ในฤดูเหล่านี้

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
พืชผัก : ยอดแค ดอกแค กระเจี๊ยบเขียว ผักเขียวปลี ขี้เหล็ก มะดัน มะอึก
ผักชีล้อม รากบัว เป็นต้น
สัตว์เล็ก : นกต่างๆ

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม
พืชผัก : ยอดผักต่างๆ เช่น ผักหวาน ยอดมะยม ยอดมะแว้ง ยอดต้นหูปลาช่อน
ขิงอ่อน ข่าอ่อน ขนุนอ่อน สะตอ เห็ดโคน เห็ดเผาะ เห็ดหอมสด ฯลฯ
สัตว์เล็ก : ไข่ปลาต่างๆ เช่น ไข่ประหลาดุก ไข่ปลาช่อน ไข่ปลาทู เป็นต้น

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์
พืชผัก : ถั่วพู บวบ มะขามอ่อน พริกไทยอ่อน ดอกหอม ต้นกระเทียม ปวยเล้ง
ตั้งโอ๋ สะเดา ผักขมจีน ผักกาดขาวใบเขียว (แปะฉ่าย) ถั่วฝักยาว
ถั่วงอก ดอกผักตบชวา สาหร่ายน้ำจืด ผักปรัง ผักชีลาว
สัตว์เล็ก : ปลาหมอ ปลาตะเพียน ไข่มดแดง

เพื่อประโยชน์ของการบำรุงรักษาสุขภาพร่างกายให้สมดุลย์กับธรรมขาติและชีวิตที่ยั่งยืนแข็งแรง เราจึงควรหันมารับประทานอาหารตามฤดูกาล เพื่อจัดสภาพร่างกายของเราให้เหมาะสม เพราะแค่การกินและทำอาหารที่ถูกต้อง เราสามารถทำ อาหาร ให้เป็น ยา สามารถ ซ่อม และ สร้าง สุขภาพที่ดีได้ด้วยตัวเราเอง

 

ตัวอย่างอาหารจัดสภาพร่างกายในกลุ่มเดือนฤดูหนาว

เดือน

ต้นเดือน

กลางเดือน

พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์

บรรณานุกรม
ศิเรมอร อุณหธูป. อาหารจัดสภาพร่างกาย. กรุงเทพฯ : มติชน, 2546.
ภาพประกอบ
ศิเรมอร อุณหธูป. อาหารจัดสภาพร่างกาย. กรุงเทพฯ : มติชน, 2546.

รวบรวมข้อมูลโดย : นางนิตยาพร นิ่มนวล ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุด