เที่ยวเบตง “ใต้สุดแดนสยาม”

เที่ยวเบตง "ใต้สุดแดนสยาม"

 

เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน เป็นคำขวัญของอำเภอเบตง ซึ่งตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ในแนวทิวเขาสันกาลาคีรี เป็นทิวเขากั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย สิ่งสำคัญเป็นแหล่งชมความงามของทะเลหมอกและดอกไม้งามขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในภาคใต้ และเป็นอีกหนึ่งอำเภอตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเบตงก็มีมากมาย เช่น ทะเลหมอกอัยเวง สวนดอกไม้เมืองหนาว เป็นต้น

 

ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

“ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง” หรือ “ทะเลหมอกเขาไมโครเวฟ” อยู่ในเขตตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งกำลังได้รับความนิยมและชื่นชมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากในขณะนี้ ระยะทางจะขึ้นไปยังทะเลหมอกเริ่มจากตัวเมืองเบตงประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง สามารถขับรถยนต์ไปถึงที่ได้ สำหรับท่านใดสนใจจะไปเที่ยวทะเลหมอกอย่าลืมนำเสื้อกันหนาวหรือผ้าพันคอไปด้วย เพราะอากาศหนาวมาก ทะเลหมอกเบตงถือเป็นสุดยอดทะเลหมอกสวยที่สุดในภาคใต้ อยู่ในเขตพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ หรือยอดเขากุนุงซิลิปัต ซึ่งเป็นที่ตั้งของเครื่องและเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ของทีโอทีอีกด้วย

ทะเลหมอก
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ถ่ายโดย ปัทมา สะมาแอ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

สถาปัยตกรรมแบบศรีวิชัยนี้ได้ประยุกต์ขนาดความสูงเท่ากับตึก 13 ชั้น และปัจจุบันเป็นสถานที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเมื่อเดินทางมาเที่ยวอำเภอเบตง มักจะมาชมสถานที่นี้ด้วย ซึ่งมีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ที่มา : http://www.tlcthai.com/travel/10422/
พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ที่มา : http://www.tlcthai.com/travel/10422/

สวนดอกไม้เมืองหนาว

สวนดอกไม้เมืองหนาวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไม้ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เมื่อพูดถึงแหล่งปลูกไม้ดอกเมืองหนาว แน่นอนว่าบ้านเราต้องภาคเหนือเท่านั้น แต่ด้วยสภาพพื้นที่สูงมีภูเขาโอบล้อม มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้เบตงสามารถปลูกไม้ดอกเมืองหนาวบางประเภทได้ไม่ยาก อีกทั้งไม้เมืองหนาวบางชนิดยังให้ผลผลิตดีกว่าทางภาคเหนือด้วยซ้ำ  แต่บางชนิดก็ปลูกสู้ทางภาคเหนือไม่ได้ ดอกไม้ที่นำมาปลูก ได้แก่ แกลดิโอลัส ซัลเวีย รักเร่ สร้อยไก่ กระเจียว มากาเร็ต ฮอลลีฮอค เสี้ยนฝรั่ง เป็นต้น สำหรับใครมาเที่ยวเบตง หากอยากสัมผัสกับบรรยากาศ “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม” จึงขอแนะนำให้ขึ้นไปที่ “โครงการไม้ดอกเมืองหนาวเบตง”  รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน

สวนดอกไม้
สวนไม้ดอกเมืองหนาว ถ่ายโดย ซานียีะ สาคอ

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ 

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ ถนนอมรฤทธิ์ตัดกับถนนภักดีดำรง  เหตุผลในการสร้างเพื่อรองรับปัญหาการจราจร  และการขนส่งระหว่างชุมชนเมืองในปัจจุบัน  กับชุมชนเมืองใหม่ รถสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็ว  60  กิโลเมตรต่อชั่วโมง  มีทางเดินเท้าข้างละ  1  เมตร  มีรางระบายน้ำทั้งสองข้างถนน  ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีความยาว  273  เมตร  กว้าง  9  เมตร  สูง  7  เมตร  มีการติดตั้งไฟฟ้าให้แสงสว่างตลอดตัวอุโมงค์เพื่อความปลอดภัย  พร้อมระบบระบายอากาศ เป็นอีกสถานที่หนึ่งไม่ควรพลาด สำหรับคนมาเที่ยวเบตง

อุโมงค์
อุโมงค์เบตงมงคลฤิทธิ์ ถ่ายโดย รุสบะห์ สะมาแอ

ทั้งนี้ทั้งนั้นเมืองเบตงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวมากในภาคใต้ เพราะมีทั้งทะเลหมอก สวนดอกไม้เมืองหนาว บ่อน้ำร้อน อุโมงค์ และอีกหลายๆ ที่ ส่วนการเดินทางนั้น สามารถไปได้หลายทาง เช่น หากขึ้นเครื่องบินก็ไปลงสนามบินปีนัง ประเทศมาเลเซีย แล้วต่อด้วยรถตู้ รับรองปลอดภัยแน่นอนแต่ถ้าขับรถยนต์ไปเองก็สามารถไปได้เหมือนกัน สำหรับใครกำลังจะจัดโปรแกรมเที่ยว เมืองเบตงถือว่า เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในโปรแกรมท่องเที่ยว ถ้าใครได้ไปเที่ยวแล้วจะถูกใจกับทุกๆ สถานที่ที่ได้ไปแน่นอน

บรรณานุกรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2556). ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคใต้. กรงเทพฯ:วิเสจ จำกัด.

TLC TRAVEL. เบตง เสน่ห์ของเธอ ยังคง OK. (2559). ค้นเมื่อ 19 มกราคม 2559,จาก http://www.tlcthai.com/travel/10422/

Thai-tour.com. อำเภอเบตง, ยะลา. (ม.ป.ป). ค้นเมื่อ 19 มกราคม 2559, จาก http://place.thai-tour.com/yala/betong

Tinyzone. พาเที่ยวเบตง จังหวัดยะลา. (2553). ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2559, จาก http://www.tinyzone.tv/TravelDetail.aspx?ctpostid=452

ภาพประกอบ

ปัทมา สะมาแอ. (2558, 30 ธันวาคม ). ภาพทะเลหมอกอัยเวง.

ซานีย๊ะ สาคอ. (2558, 30 ธันวาคม ). ภาพสวนไม้ดอกเมืองหนาว.

รุสบะห์ สะมาแอ. (2558, 30 ธันวาคม ). ภาพอุโมงค์เบตงมงคลฤิทธิ์.

pantip. 2552. พาเที่ยวเบตง “สัมผัสเบตง“. ค้นเมื่อ 25 มกราคม 2559.จาก http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2009/08/E8262027/E8262027.html

TLC TRAVEL. เบตง เสน่ห์ของเธอ ยังคง OK. (2559). ค้นเมื่อ 19 มกราคม 2559,จาก http://www.tlcthai.com/travel/10422/

 

เรียบเรียงโดย ซานีย๊ะ สาคอ นักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชา การจัดการสารสนเทศ ภาควิชา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภาคการศึกษา 2/2558