วันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน

 วันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน
วันอนุรักษ์มรดกไทย หมายถึง วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ อ่านต่อ >>