การละเว้นเนื้อหมูในศาสนาอิสลาม
วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม
    ภาพอักษรภาษาอาหรับนี้แปลว่า : ด้วยนามแห่งพระเจ้าผู้ทรงเมตตาผู้ทรงปราณีเสมอ “พระองค์ทรงห้ามพวกเจ้านั้นเพียงแต่สัตว์ที่ตายเอง และเลือด และเนื้อสุกรและสัตว์ที่ถูกกล่าวนามอื่นนอกจากอัลลอฮฺ(เมื่อถูกเชือด) แต่ผู้ใดได้รับความคับขันโดย และมิใช่เจตนาขัดขืน และมิใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขตแล้วไซร้ ก็ไม่มีบาปใด ๆ แก่เขา แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ” จากอัลกุรอาน บทที่ 2 อัล-บะเกาะเราะฮฺ : โองการ 173