29 โรคอันตราย! อันเป็นผลจากภาวะโลกร้อน

หนังสือ “29 โรคอันตราย! อันเป็นผลจากภาวะโลกร้อน” เป็นหนังสือที่ผู้อ่านควรให้ความสนใจ เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัว โรคร้ายที่ต้องระวัง ได้แก่ อาการเพลียแดด โรคลมแดด ผิวไหม้แดด มะเร็งผิวหนัง โรคเครียด ดรคซิมเศร้า โรคต้อกระจก โรคต้อเนื้อ ต้อลม ขาดอาหาร ติดเชื้อง่าย ไซนัสอักเสบ ไข้รูมาติก วัณโรค โรคเรื้อน ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้เลือดออกอีโบลา โรคเท้าช้าง โรคไข้สมองอักเสบ โรคนิปาห์ โรคเลปโตสไปโรซิส โรคพิษสุนัขบ้า โรคแอนแทรกซ์ อหิวาตกดรค ท้องร่วงเชื้อบิดไม่มีตัว ท้องร่วงบิดมีตัว ไข้รากสาดน้อย โรคท้องร่วง ตับอักเสบ จากไวรัสชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดมรณะ ถ้าผู้อ่านได้รู้จักโรคเหล่านี้และได้ศึกษาให้เข้าใจ และปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี ก็สามารถลดความเสี่ยงอันเป็นผลจากภาวะ โลกร้อนได้

ชื่อเรื่อง: 29 โรคอันตราย! อันเป็นผลจากภาวะโลกร้อน

บก. เรียบเรียง: พ.ญ. พิสุทธิพร ฉ่ำใจ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • บอกกล่าว  หน้า       ๕
 • ..  ..
 • เรื่องของโลกร้อน  หน้า      ๙
 • โรคที่ควรระวัง!  หน้า    ๓๑
 • อาการเพลียแดด และโรคลมแดด  หน้า    ๓๓
 • ผิวไหม้แดด  หน้า    ๔๓
 • มะเร็งผิวหนัง  หน้า    ๕๑
 • โรคเครียด  หน้า   ๕๙
 • โรคซึมเศร้า  หน้า   ๗๑
 • โรคต่อกระจก  หน้า   ๘๕
 • ..  ..
 • โรคแอนแทรกซ์  หน้า ๒๗๑
 • อหิวาตกโรค  หน้า ๒๘๓
 • ท้องร่วงเชื้อบิดไม่มีตัว  หน้า ๒๘๙
 • ท้องร่วงบิดมีตัว  หน้า ๒๙๕
 • ไข้รากสาดน้อย/ไทฟอยด์  หน้า ๓๐๕
 • โรคท้องร่วง/ ตับอักเสบจากไวรัสชนิดเอ  หน้า ๓๑๕
 • ไข้หวัดใหญ่  หน้า ๓๒๓
 • ไข้หวัดมรณะ (ซาร์)  หน้า ๓๔๙
 • โรคไข้หวัดนก  หน้า ๓๕๙