หนังสือแนะนำ

แนะนำหนังสือที่น่าอ่าน หรือน่าสนใจตามเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา โดย นำเสนอให้ได้ทราบคร่าวๆ ว่าหนังสือนั้นน่าสนใจเพียงไร และสามารถหาอ่านได้จากที่ไหนในสำนักหอสมุดกลาง