ศัพท์คำยากในภาษาไทย

รวบรวมคำศัพท์ภาษาไทยที่มีปัญหาในการใช้ ไม่เข้าใจความหมายและที่มาของรากศัพท์ ภาษาไทยที่ยากมากถึงยากที่สุดไว้นับหมื่นคำเพื่อให้ภาษาไทยที่ใช้อยู่ทุกวันนี้กว้างขวางและลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น เรียงตามลำดับอักษรเพื่อง่ายต่อการค้นหาและสะดวกในการใช้

ชื่อเรื่อง: ศัพท์คำยากในภาษาไทย

รวบรวมโดย: จักรพล พิมพการ

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

  • คำนำสำนักพิมพ์ หน้า (๕)
  • ก หน้า ๑
  • ข หน้า ๑๙
  • ค หน้า ๒๗
  • ..
  • ศ หน้า ๓๗๙
  • ส หน้า ๓๘๗
  • ห หน้า ๔๓๓
  • อ หน้า ๔๓๙

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ