มองลึก นึกไกล ใจกว้าง

มองลึก นึกไกล ใจกว้าง เป็นหนังสือธรรมะสำหรับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน เขียนโดย ว.วชิรเมธี ภายในตัวเล่มเต็มไปด้วยสาระธรรม เกี่ยวข้องกับประเด็นทางโลกอันวุ่ยวายสับสนของสังคมไทย ยุค 4-5 ปีที่ผ่านมาโดยตรง โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งท่าน ว.วชิรเมธี ได้ให้สติ พร้อมทั้งยกธรรมะของพระพุทธเจ้ามาอธิบาย เพื่อแยกผิดชอบชั่วดีได้ด้วยตนเอง

ตัวอย่างเช่น “มองลึก คือ เวลามองอะไร อย่ามองแค่ปรากฏการณ์ อย่ามองภาพลักษณ์ภายนอก ที่เรามองกันอย่างฉาบฉวย แล้วก็คิดเอาเองว่า สิ่งนั้นเป็นความจริงสูงสุดแล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ อย่าเชื่อในสิ่งที่ตาเห็น เพราะสิ่งสำคัญไม่อาจเห็นด้วยตา” นี่คือมองลึก  ส่วน “นึกไกล” และ “ใจกว้าง” ทำอย่างไร สามารถค้นหาได้จากหนังสือเล่มนี้

ชื่อเรื่อง: มองลึก นึกไกล ใจกว้าง

ผู้แต่ง: ว.วชิรเมธี

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 1

สารบัญ

 • ภาค ๑ ธรรมะกับการมองโลก  หน้า   ๑๑
 • น้ำทุกหยดมีต้นน้ำ  หน้า   ๑๓
 • มองลึก : จากสามเณรเป็นราชบัณฑิต  หน้า   ๑๙
 • ภาค ๒ ธรรมะกับเศรษฐกิจ  หน้า   ๕๑
 • แนวคิดเตือนใจเตรียมไว้รับมือเศรษฐกิจ  หน้า   ๕๓
 • ความทุกข์ ๓ ระดับ : ไม่มี ไม่พอ และไม่เท่า  หน้า   ๖๓
 • ภาค ๓ ธรรมะกับสันติภาพโลก  หน้า   ๘๗
 • ฝ่าความมืดด้วยแสงไฟ ฝ่าการเมืองไทยด้วยแสงธรรม  หน้า   ๘๙
 • การเมืองวิกฤต เศรษฐกิจวิกล คนวิวาท ชาติวิโยค  หน้า   ๙๕
 • ภาค ๔ ปุจฉา – วิสัชนา  หน้า ๑๔๗
 • ๑. ช่วยเหลือผู้อื่น แต่ได้รับคำติเตียนทำอย่างไร  หน้า ๑๔๙
 • ๒. นำสัตว์มาทดลอง รู้ว่าบาป แต่ต้องทำเพราะหน้าที่ แก้อย่างไร  หน้า ๑๕๐
 • ๕. อะไรคือหลักกำหนดว่ายังไม่พอ หรือพอแล้ว  หน้า ๑๕๘
 • เกี่ยวกับผู้เขียน  หน้า ๑๖๒