คู่มือเลี้ยง ดูลักษณะ และแยกเสียงขัน นกกรงหัวจุก

“นกกรงหัวจุก” มีลักษณะคล้ายเด็กไว้จุกบนหัว มีถิ่นกำเนิดการเรียกมาจากภาคใต้ นิยมนำนกนี้มาเลี้ยงประชันขันแข่งกัน นกพวกนี้เป็นนกเสียงดี น้ำเสียงหวาน มีความขยันในการร้องอย่างอดทน รูปลักษณะและสีสันที่สวยงาม จึงมีผู้นิยมเลี้ยงทั่วทุกภูมิภาค นกชนิดนี้มีราคาแพง กรงที่เลี้ยงนกก็มีราคาแพงเช่นกัน

หนังสือเล่มนี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต การเพาะเลี้ยงนก ลักษณะถิ่นที่อยู่ จุดเด่นของนก การเลี้ยงและดูแล การฝึก การเตรียมนกเพื่อเข้าแข่ง ถ้าเป็นมือใหม่ที่กำลังหัดเลี้ยงนก ต้องรู้เสียงมาตรฐานของนกที่เข้าหูกรรมการ ตลอดจนปัญหาหลากหลายที่เกิดขึ้น

ชื่อเรื่อง: คู่มือเลี้ยง ดูลักษณะ และแยกเสียงขัน นกกรงหัวจุก

ผู้แต่ง: อารยะ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • เปิดปมนกปรอดหัวโขน  หน้า     7
 • วิถีชีวิตนดปรอดหัวโขน  หน้า   13
 • ถิ่นที่อยู่ลักษณะ  หน้า   17
 • ลักษณะจุดเด่นอันเป็นมงคลของปรอดหัวโขน  หน้า   21
 • วิธีดูเพศนก  หน้า   25
 • จากนกปรอดหัวโขน สู่นกกรงหัวจุก  หน้า   27
 • การเลี้ยง-ดูแลปรอดหัวโขน  หน้า   29
 • การฝึกนกกรงหัวจุกเพื่อประชันขันแข่ง  หน้า   35
 • หลากหลายกรงนกอันสวยงาม  หน้า   47
 • สร้างกรงนกด้วยตนเอง  หน้า   53
 • อุปกรณ์ในการเลี้ยงนกกรงหัวจุก  หน้า   57
 • เสียงร้องของนกตามหลักมาตรฐานและเข้าหูกรรมการ  หน้า   61
 • กฏกติกาในการประชันแข่งขันนกกรงหัวจุก  หน้า   67
 • หลากหลายปัญหาการเลี้ยงนกเพื่อการประชันแข่งขัน  หน้า   75
 • การเพาะเลี้ยงนกกรงหัวจุก  หน้า   95
 • กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับนกกรงหัวจุกที่ควรรู้  หน้า   99