เครื่องหอมไทย ภูมิปัญญาไทย

หนังสือ “เครื่องหอมไทย ภูมิปัญญาไทย” เล่มนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้ในการผลิต และพัฒนาเครื่องหอมไทย ซึ่งมีกระบวนการถ่ายทอดจากการเล่าจากปากต่อปากจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดสู่ลูกหลาน หรือบุคคลใกล้ชิดที่รักใคร่

ชื่อเรื่อง: เครื่องหอมไทย ภูมิปัญญาไทย

ผู้แต่ง: นันทวัน กลิ่นจำปา (เอกวโรภาส)

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • กำเนิดเครื่องหอม  หน้า 25
 • รู้เรื่องเครื่องหอม  หน้า 30
 • ของหอมจากสัตว์  หน้า 32
 • ของหอมจากสัตว์  หน้า 36
 • ของหอมจากสารสังเคราะห์  หน้า 69
 • วัสดุอุปกรณ์  หน้า 72
 • กรรมวิธีการผลิตเครื่องหอม  หน้า 75
 • แป้งร่ำ  หน้า 76
 • น้ำอบไทย  หน้า 79
 • น้ำปรุง  หน้า 82
 • น้ำปรุงบุหงาใส่ผ้าอบผ้า  หน้า 84
 • โอดิโคโลญจน์  หน้า 85
 • ตัวดับกลิ่นอับในรองเท้า  หน้า 143
 • น้ำล้างกลิ่นอับเท้า  หน้า 144

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน