กลเม็ดเคล็ดลับการตรวจประเมิน

หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมบทความ ที่แนะนำแนวทางพร้อมเคล็ดลับและตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง อย่างเปิดเผยและเข้าใจง่ายๆ ในเรื่องของ คุณสมบัติของ Auditor วิธีการเลือก Certification Body การจัดทำเอกสารและระบบการควบคุม ความสำคัญของการลงบันทึก บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร การกำหนดนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพ เป้าหมายคุณภาพ การวางแผนการตรวจประเมินภายใน การตรวจประเมินผู้บริหาร การแก้ไข เพื่อให้เกิดความเข้าใจเหตุผลของข้อกำหนดต่างๆ ในมาตรฐานสากล และนำไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์โดยแท้จริง

ชื่อเรื่อง: กลเม็ดเคล็ดลับการตรวจประเมิน

โดย: I-UP

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • บันทึกของผู้ตรวจประเมิน ตอนที่ 1 …เนื่องในโอกาสพิเศษ  หน้า      1
 • บันทึกของผู้ตรวจประเมิน ตอนที่ 2 …หากมีคนถามคุณว่า “ISO 9001:2008 เปลี่ยนจาก ISO 9001:2000 ไปอย่างไร” คุณจะตอบเขาอย่างไร  หน้า   19
 • บันทึกของผู้ตรวจประเมิน ตอนที่ 3 …เรื่องจากประสบการณ์จริง  หน้า   37
 • บันทึกของผู้ตรวจประเมิน ตอนที่ 4 …ว่าด้วยเรื่องเอกสารและบันทึก  หน้า   69
 • บันทึกของผู้ตรวจประเมิน ตอนที่ 5 …ว่าด้วยเรื่องการบริหาร  หน้า   93
 • บันทึกของผู้ตรวจประเมิน ตอนที่ 6 …ว่าด้วยเรื่องการตรวจประเมินภายใน  หน้า 151
 • บันทึกของผู้ตรวจประเมิน ตอนที่ 7 …ว่าด้วยปัญหา (ที่เกิดแล้วและยังไม่เกิด)  หน้า 187
 • บันทึกของผู้ตรวจประเมิน ตอนที่ 8 …ว่าด้วยเรื่องของงานสนับสนุน แต่สำคัญ  หน้า 221
 • บันทึกของผู้ตรวจประเมิน ตอนที่ 9 …ว่าด้วยเรื่อง รักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม  หน้า 235
 • บันทึกของผู้ตรวจประเมิน ตอนที่ 10 …ปลอดภัยไว้ก่อน  หน้า 261
 • บันทึกของผู้ตรวจประเมิน ตอนที่ 11 …เรื่องคลายเครียด  หน้า 279