ท่องทะเลเมืองร้อยเกาะ “สุราษฏร์ธานี”
สถานที่ท่องเที่ยว
“เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ” เห็นแค่คำขวัญบางคนก็คงจะรู้ว่าเป็นที่ไหน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพฯ  685 กิโลเมตร นั้นคือ จังหวัดสุราษฏร์ธานี นั่นเอง ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนใต้ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลไปเยือนปีละหลายล้านคน เพื่อชื่นชมธรรมชาติและความงดงามทะเลฝั่งอ่าวไทย