ชีวิตและงาน พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)


พระพรหมมังคลาจารย์ ฉายา ปญฺญานนฺโท อายุ ๙๔ ป.ธ. ๔
ขณะมรณภาพดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
สถานะเดิม ชื่อ ปั่น นามสกุล เสน่ห์เจริญ เกิด วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
ตรงกับวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๔ ที่ ตำบลคูหาสวรรค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
บิดา-มารดา นายวัน-นางคล้าย เสน่ห์เจริญ
อ่านต่อ >>