ไม้ด่าง 1 (Variegated Plants 1)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือ “ไม้ด่าง” มีทั้งหมด 2 เล่ม ในเล่ม 1 รวบรวมเรื่องราวของไม้ด่าง ทั้งกำเนิดของไม้ด่าง ประเภทของไม้ด่าง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เล่ม 2 เป็นการรวมสาระด้านเทคนิคการปลูกเลี้ยง และขยายพันธุ์ไม้ด่างสวยๆ พร้อมภาพพรรณไม้ด่างที่สวยงามกว่า 200 ชนิด ที่สามารถปลูก ในเมืองไทย …