สื่อการสอนสำหรับครูประถม

สื่อการสอนสำหรับครูประถม

หนังสือสื่อการสอนสำหรับครูประถมเล่มนี้ได้รวบรวมมาจากแนวคิด และประสบการณ์ของผู้เขียน ตลอดกว่า 7 ปี ที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เนื้อหาภายในหนังสือได้รวบรวมตัวอย่าง การจัดทำสื่อการสอนสำหรับเด็กประถม พร้อมวิธีการเล่นไว้มากมาย ผู้อ่านสามารถนำสื่อการสอนต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนให้น่าสนใจอีกด้วย

ชื่อเรื่อง: สื่อการสอนสำหรับครูประถม

ผู้แต่ง: นพมาศ ว่องวิทยสกุล

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำ
 • สารบัญ
 • บทนำ     หน้า 1
  • ความหมายของสื่อการสอน     หน้า 1
  • ความสำคัญของสื่อการสอน     หน้า 2
  • ..
 • สื่อเฉพาะเรื่อง     หน้า 11
  • ตกปลาหรรษา     หน้า 12
  • วงล้อประสมคำ     หน้า 16
  • ..
 • สื่อคุมชั้นเรียน / สื่อทั่วไป     หน้า 69
  • วงล้อหรรษา     หน้า 69
  • เปิดป้ายจับคู่     หน้า 72
  • ..
 • ภาคผนวก     หน้า 97
  • ภาพตัวอย่างสื่อการสอนของจริง     หน้า 97
  • ตัวอย่างวงล้อประสมสระ     หน้า 111
  • ..
 • บรรณานุกรม     หน้า 123
 • ประวัติผู้เขียน     หน้า 125

เรียบเรียงข้อมูลโดย: อาริษา พูลเผือก งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ