ไม้ด่าง 1 (Variegated Plants 1)

หนังสือ “ไม้ด่าง” มีทั้งหมด 2 เล่ม ในเล่ม 1 รวบรวมเรื่องราวของไม้ด่าง ทั้งกำเนิดของไม้ด่าง ประเภทของไม้ด่าง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เล่ม 2 เป็นการรวมสาระด้านเทคนิคการปลูกเลี้ยง และขยายพันธุ์ไม้ด่างสวยๆ พร้อมภาพพรรณไม้ด่างที่สวยงามกว่า 200 ชนิด ที่สามารถปลูก ในเมืองไทย มาให้ผู้ที่สนใจใคร่แสวงหามาครอบครอง ไม่ว่าจะเป็น โมก พุดซ้อน พุดพิชญา ไทยแสยก กระดาดขาว หิรัญญิการ์ เป็นต้น และยังทำรายได้ให้กับผู้ปลูกเลี้ยงตลอดจนความสุขทางใจได้อีกทางหนึ่ง

ชื่อเรื่อง: ไม้ด่าง 1 (Variegated Plants 1)

ผู้แต่ง: ดร. เนื่องพณิช สินชัยศรี, ปราโมทย์ โรจน์เรืองแสง

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1, ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • คำแนะนำการใช้หนังสือ  หน้า     8
 • บทนำ  หน้า   11  ..  ..
 • ลักษณะการด่างทางพฤกษศาสตร์  หน้า   12
 • สาเหตุการเกิดไม้ด่าง  หน้า   13
 • ประเภทการด่างบนใบ  หน้า   17
 • ไม้ด่างชนิดต่างๆ  หน้า   27
 • Aconthaceae  หน้า   28
 • Agavaceae  หน้า   40
 • Alismataceae  หน้า    52
 • Cyperaceae หน้า  164
 • Dracaenaceae  หน้า  166
 • ดัชนี  หน้า  183
 • ดัชนีชื่อไทย  หน้า  184
 • ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์ หน้า  187
 • ดัชนีชื่อสามัญ  หน้า  191
 • ดัชนีชื่อไทย เล่ม 2  หน้า  192