คิดแบบ เนลสัน แมนเดลา Nelson Mandela

คิดแบบ เนลสัน แมนเดลา Nelson Mandela

ผู้เคลื่อนไหวในทางสันติเพื่อต่อต้านการเหยียดผิว ผู้นำกลุ่มกองกำลังติดอาวุธ จนกระทั้งถูกจำคุกนานถึง 27 ปี และก้าวสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีคนแรก ที่ได้รับเลือกตั้งตามกระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างถูกต้องของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กับแนวคิด และเส้นทางชีวิตหลายสิบปีที่ไม่ธรรมดาของเนลสัน แมนเดลา รัฐบุรุษแห่งสันติภาพผู้เป็นที่รักและทรงอิทธิพลระดับโลก บอกเล่าไว้ได้อย่างกระชับและน่าสนใจในหนังสือเล่มนี้แล้ว

ชื่อเรื่อง: คิดแบบ เนลสัน แมนเดลา Nelson Mandela

โดย: วริศรา ภานุวัฒน์

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 1

สารบัญ

  • คนผิวดำรุ่นแรกในอเมริกา     หน้า 10
  • ปราชญ์เหล่านี้จะช่วยโลกได้หรือไม่     หน้า 20
  • ประเทศแอฟริกาใต้     หน้า 30
  • เนลสัน แมนเดลา     หน้า 40
  • เนลสัน แมนเดลา เป็นบุคคลตัวอย่าง     หน้า 48
  • ..
  • เจคอบ ซูมา     หน้า 160
  • เนลสัน แมนเดลาเสียชีวิตแล้ว     หน้า 170
  • รำลึกถึงเนลสัน แมนเดลา     หน้า 178
  • ยกย่องแมนเดลา วีรบุรุษต้างแบ่งแยกผิวสี     หน้า 184
  • พิธีศพของเนลสัน แมนเดลา     หน้า 190

เรียบเรียงข้อมูลโดย: หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด