มากิน “กือโป๊ะ”
ของดีประจำจังหวัด
“เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้” คำขวัญจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยว และอาหารที่น่าสนใจมากมาย ประชากรส่วนมากในจังหวัดปัตตานีเป็นชาวมุสลิม ต้องรับประทานอาหารฮาลาลหรืออาหารมุสลิม
อาหารจัดสภาพร่างกาย
สนเทศน่ารู้อื่นๆ
ขณะนี้โลกทั้งโลกมีอากาศแปรปรวน ลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงมากเนื่องจากแกนโลกเอียง อันมีสาเหตุมาจากโลกเสียสภาพดังเดิมนั่นเอง ธรรมชาติถูกทำลายจนเสียสภาพดั้งเดิม จึงทำให้ร่างกาย-สุขภาพของคนในโลกเสียสภาพไปด้วย ผู้ที่ต้องการซื้อชีวิตของตนเองให้สั้นลง? อาจไม่จำเป็นต้องเอาใจใส่ดูแลสุขภาพ ไมว่าวิถีหรือแบบใด อ่านต่อ >>