แมงกะพรุน (Jelly fish)


แมงกะพรุน คืออะไร ? มันมีพิษอย่างไร?
แมงกะพรุน ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542? คือ ชื่อสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง ใสคล้ายวุ้น ด้านบนเป็นวงโค้งคล้ายร่ม ด้านล่างตอนกลางเป็นอวัยวะทำหน้าที่กินและย่อยอาหาร มีหลายชนิด เช่น แมงกะพรุนจาน หรือ แมงกะพรุนหนัง ซึ่งกินได้ ส่วนแมงกะพรุนถ้วย แมงกะพรุนไฟ และแมงกะพรุนลาย มีพิษ
อ่านต่อ >>