ไขปริศนา กล้าถาม กล้าตอบ 469 คำถามวิทยาศาสตร์คาใจ

หนังสือเล่มนี้ทำให้วิทยาศาตร์ที่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อกลายเป็นเรื่องสนุก เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านง่าย อ่านสนุก เพราะจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ในรูปแบบคำถามคำตอบที่ใช้ภาษาไทยที่เข้าใจได้ง่าย ผู้อ่านจะได้รับความเพลิดเพลินและความรู้ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่เรื่องของขอบจักรวาล แล้วเคลื่อนเข้ามาในระบบสุริยะจนถึงโลกของเรา การวิวัฒนาการ ชีวิตพืช ชีวิตสัตว์ และความเป็นมา ของมนุษยชาติ ตลอดจนให้ความรู้ในเรื่องของสุขภาพและโภชนาการ ยูเอฟโอและภูติผีปีศาจ ชีวิตหลังความตาย รวมทั้งไสยศาสตร์อีกด้วย

ชื่อเรื่อง: ไขปริศนา กล้าถาม กล้าตอบ 469

คำถามวิทยาศาสตร์คาใจ

ผู้แต่ง: ชาร์ล เจ. กาโซ

แปลโดย: อุทัย วงศ์ไวศยวรรณ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • ตอนที่ 1 ในห้วงอวกาศ   1
 • นอกระบบสุริยะ  หน้า  3
 • 2 ในระบบสุริยะ  หน้า   25
 • ตอนที่ 2 โลก
 • 3 สิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นโลก  หน้า   51
 • 4 โลกที่เคลื่อนไหว  หน้า   77
 • 5 ธารน้ำแข็ง แผ่นดินถล่ม น้ำท่วม และภัยพิบัติต่างๆ  หน้า   91
 • 6 เรื่องเบาๆ ของฟิสิกสฺและเคมี  หน้า  111  ตอนที่ 3 สิ่งมีชีวิตบนโลก
 • 7 พันธุกรรม การอยู่รอด และการสูญพันธุ์  หน้า 133
 • 8 สรรพสัตว์ : ทะเล บก และอากาศ  หน้า 147
 • 9 โลกสีเขียวของพืช  หน้า  171
 • J โภชนาการและสุขภาพ  หน้า  183
 • ตอนที่ 4 กำเนิดมนุษยชาติ
 • K ก่อนอารายธรรม : นักล่าสัตว์และนักเก็บของป่า  หน้า  205
 • L อารายธรรมยุคต้น : กำเนิดชุมชน หน้า  219
 • M ความเชื่อและพฤติกรรม  หน้า  239
 • ตอนที่ 5 อำนาจเหนือธรรมชาติ
 • N เวทมนย์ ผู้วิเศษ และภูติผีปีศาจ  หน้า  261
 • O สัตว์ประหลาด หน้า  281
 • P ผี บ้านผีสิง และชีวิตในภพหน้า  หน้า  293
 • Q คำทำนาย ความเชื่องมงาย และจิตใจมนุษย์  หน้า  307