รักษาโรคด้วยสมุนไพรใกล้ตัว

หนังสือ เล่มนี้ กล่าวถึงพืชสมุนไพรไทยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย และจำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้ปราศจากโรคภัย ประกอบด้วยชื่อวงศ์ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ชื่อพื้นเมือง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปลูก การขยายพันธ์ ประโยชน์และคุณค่าทางยา ตลอดจนวิธีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง อันเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษตั้งแต่โบราณกาล

ชื่อเรื่อง: รักษาโรคด้วยสมุนไพรใกล้ตัว

ผู้เขียน: โชติอนันต์ และคณะ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • 1. กกรังกา Cyperus involucratus Rottb.
 • Cyperus involucratus L.subsp.
 • flabelliformis (Rottb.) kuk. หน้า     1
 • 2. กระชาย Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.
 • Boesenbergia pandurata (Roxb,) Schltr.
 • Kaempferia pandurata Roxb. หน้า     4
 • 3. กระดังงาสงขลา Cananga odorata (Lam.)  หน้า   46
 • Hook.f. & Thomsonvar. fruticosa   หน้า   66
 • (Craib) Corner  หน้า   79  …
 • 145. เหงือกปลาหมอ Acanthus ebracteatus Vahl  หน้า 424
 • Acanthus ilicifolius L.
 • Acanthus ilicifolius L. Var
 • intergrifolia T.Anderson
 • 146. โหระพา Ocimum basillicum L.  หน้า 427
 • 147. โหระพาช้าง Ocimum gratissimum L.  หน้า 431
 • 148. อ้อยแดง Saccharum sinense Roxb  หน้า 434
 • 149. อัญชัน Clitoria ternatea L.  หน้า 437
 • 150. เอื้องหมายนา Costus speciosus (Koen.) Sm.  หน้า 440
 • ภาพประกอบสมุนไพร  หน้า 443-483