สยามไภษัชยพฤกษ์ ภูมิปัญญาของชาติ

สยามไภษัชยพฤกษ์ ภูมิปัญญาของชาติ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยทั้งสรรพคุณ และวิธีการใช้โดยเน้นภาพที่สวยงาม และชัดเจน จัดเรียงตามชื่อวิทยาศาสตร์ และมีดัชนีชื่อไทยอยู่ด้านหลัง ท้ายเล่มให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน และการแพทย์พื้นบ้านไทย การอบอาบสมุนไพร และอโรคยศาล

ชื่อเรื่อง: สยามไภษัชยพฤกษ์ ภูมิปัญญาของชาติ

จัดพิมพ์โดย: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

  • กุหลาบ “พระนามสิรินธร”  หน้า  18
  • สมุนไพรพื้นบ้าน  หน้า  20
  • พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน  หน้า 240
  • การแพทย์พื้นบ้านไทย  หน้า 243
  • การอบอาบสมุนไพร  หน้า 248
  • อโรคยศาล  หน้า 251
  • บรรณานุกรม  หน้า 257
  • ดัชนีชื่อไทย สมุนไพรพื้นบ้าน  หน้า 261
  • ภาคผนวก  หน้า 268

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ