ด้วยรักและห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ

หนังสือเล่มนี้เขียนโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการรักษาโรค เป็นการเขียนให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ในเรื่องของการดูแลสุขภาพ โดยไม่ต้องพึ่งพาการแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่ว่าผู้อ่านจะเป็นใคร มีฐานะอย่างไร ทุกคนเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะรู้ถึงวิธีการปฏิบัติตนเอง ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข ได้ตามอัตภาพ โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงการบริโภคอาหาร การทำสุขภาพให้แข็งแรงโดยการหลีกเลี่ยงการบริโภค บางสิ่งบางอย่าง ตลอดจนวิธีการออกกำลังกาย

ชื่อเรื่อง: ด้วยรักและห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ

ผู้แต่ง: พญ. ม.ล. กนกลดา บาลี

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • ๑. ความสุขยาวไกล…เมื่อไร้โรค  หน้า     ๑  ..  ..
  • ๒. ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่  หน้า     ๕  ..  ..
  • ๓. แล้วจะคุมโรคอ้วนได้อย่างไร  หน้า     ๙
  • ๔. ธรรมชาติเที่ยงแท้เกี่ยวกับการลดน้ำหนัก  หน้า   ๑๓
  • ๕. อาหารไทย..อาหารสุขภาพ  หน้า   ๑๗
  • ๑๙. มาประเมินอีคิวกันดีไหม หน้า    ๙๕
  • ๒๐. ปรับอีคิวได้อย่างไร  หน้า  ๑๐๑
  • ๒๑. ท่านได้สร้างผลิตผลที่มีความฉลาดทางอารมณ์เพื่อชาติแล้วหรือยัง  หน้า  ๑๐๙
  • ๒๒. มาเข้าใจผู้สูงอายุกันดีไหม  หน้า  ๑๑๓
  • ๒๓. เวลาเป็นสิ่งมีค่า…คราเกษียณ  หน้า  ๑๒๑