วันที่ 25 มี.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ (ซ้าย) อัยการผู้ช่วย

วันที่ 25 มี.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ (ซ้าย) อัยการผู้ช่วย

วันที่ 25 มี.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ (ซ้าย) อัยการผู้ช่วย

วันที่ 25 มี.ค. 2565 รับหนังสือบริจาค จากคุณธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ (ซ้าย) อัยการผู้ช่วย